Byggs färre småhus igen

Grafik: Statistiska Centralbyrån

Grafik: Statistiska Centralbyrån

Lägenheter i flerbostadshus ökar i antal, men samtidigt byggs det färre hus.

Antalet påbörjade småhus minskade med 8 procent under första tre kvartal, jämfört med samma period i fjol. Totalt har det byggts 7 200 hus, enligt färska siffror från Statistiska Centralbyrån.

Medan antalet påbörjade småhus minskar så ökar dock påbörjandet av flerbostadshus. De preliminära siffrorna säger att det påbörjades 38 700 lägenheter i bostadshus, med en viss övervikt för hyresrätter, under årets tre första kvartal jämfört med samma period 2019.

- Siffrorna för 2020 är uppräknade med 4 procent för nybyggnad vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period det senaste året, rapporterar Statistiska Centralbyrån.