Bostadsbyggandet minskar trots fortsatt stort behov

Påbörjade lägenheter under 1:a–3:e kvartalet 1999 och 2019.

Påbörjade lägenheter under 1:a–3:e kvartalet 1999 och 2019. Grafik: SCB.

Både byggandet av småhus och lägenheter minskar i år jämfört med 2018.

Trots att bostadsbristen fortsätter att gäcka så har bostadsbyggandet minskat, detta visar färska siffror från Statistiska Centralbyrån (SCB). Antalet påbörjade småhus minskade med 15 procent under årets tre första kvartal, och påbörjade lägenheter i flerbostadshus minskade under samma period med 9 procent.

Siffrorna är dock inte nere på den nivå de låg på under de år då byggandet var kraftigt eftersatt. Det ligger ungefär i paritet med 2014.

SCB uppger även att ombyggnationer gav ett tillskott på 2 200 lägenheter vilket är cirka 200 fler än under samma period 2018.