Bygga nytt hus

Intervju med Filip och Malin

Filip och Malin byggde hus ett något år sedan. I den här intervjun berättar de om sina erfarenheter och ger andra husbyggare tips och råd.

Hur fick ni tag på tomten ni byggde på?
— Vi sökte bland tomter och hus på Hemnet och hittade den här tomten. Av en händelse hade den lagts in fel och hamnat under rubriken villor. Vi tror att det är därför vi lyckades köpa den - den hade inte så många spekulanter i och med att den hamnat fel. Dessutom var tomten avlång, sluttande och kanske inte så lätt att bygga på.

Varför valde ni den husfabrikant ni gjorde?
— Vi hade tidigare varit och tittat på ett område med tomter den här husfabrikanten tänkte bebygga och hade därför börjat titta på deras husmodeller. Men vi besökte också en villautställning där flera olika husfabrikanter var representerade. Bland dem tyckte vi att den här husfabrikanten verkade ha bäst kvalitet och utförande, så därför föll valet på dem.

Funderade ni någon gång på att låta arkitektrita ett hus?
— Ja, det var ett alternativ som vi övervägde. Vi hade dock just fått en liten son och bedömde att vi inte skulle ha tillräckligt med tid för att bygga ett arkitektritat hus. En annan faktor som spelade in var att vi byggde på en annan ort, en bra bit bort från där vi för tillfället bodde, vilket skulle göra det ännu mer komplicerat att bygga ett arkitektritat hus. Dessutom tror vi att det hade blivit dyrare.

Gjorde ni några ändringar på det hus ni valde ur katalogen?
— Husfabrikanten hade en färdig ritning med ändringar som en tidigare kund hade gjort, som passade oss bra. För att utnyttja havsutsikten valde vi också att ändra alla fönster så att de går ända ner till golv. Vi flyttade dessutom en vägg för att få större toalett på övervåningen.

Fanns det några begränsningar för vad man kunde göra?
— Husföretaget var väldigt flexibla så länge det inte gällde att ändra något i husets stomme. Man kunde göra sådana ändringar också, men det skulle bli dyrt.

Hur många timmar uppskattar ni att ni la ner på bygget?
— Vi hittade tomten på sensommaren och tillbringade många timmar framför datorn och på visningar innan vi slutligen hittade och bestämde oss för den. Från november till juli följande år ägnade sedan igenomsnitt 1/2 dag per vecka och person åt bygget. Man fick lägga mycket tid på att sitta ner med husfabrikanten och göra alla tillval. Något vi inte riktigt hade räknat med är all tid som sedan gått åt till att ställa i ordning tomten. Grävmaskinister har varit här och dränerat, trädgårdsarkitekter har ritat upp strukturen och trädgårdsmästare och plattläggare har sedan iordningställt tomten. Detta har tagit mer tid än vi trott det skulle göra.

Hur lång tid tog bygget från det att avtalet skrevs med husfabrikanten?
— Avtalet skrevs sista veckan i januari och vi flyttade in den 16 juli. Tiden som utlovades för inflyttning överskreds med ungefär två veckor.

Är det något ni önskar att ni gjort annorlunda?
— Vi önskar att vi lagt ner mer tid på planlösningen. Toaletterna har blivit onödigt stora och vardagsrummet känns för långt och smalt. Vi tyckte det var väldigt svårt att uppskatta hur stora utrymmen man behöver. Men på det stora hela är vi väldigt nöjda med vårt nya hus.

Slutligen, har ni några råd till andra som funderar på att bygga?
Lägg mycket tid på att beräkna kostnaderna. Speciellt svåra att beräkna var kostnaderna för markarbeten. Här tillkom kostnader för oss som vi inte räknat med. Vi borde ha tagit hjälp av fackman för att uppskatta kostnaderna innan vi satte igång. Man ska också akta sig för att lita för mycket på husfabrikanten när det gäller kalkyler som rör tomten, för de verkar inte intresserade av det utan höftar bara till. Sedan står man där med mycket högre kostnader än man tänkt sig.

Måla själv, både invändigt och utvändigt. Husfabrikanten tar alldeles för bra betalt för att måla. Vår målning invändigt och utvändigt skulle ha kostat 65 000 kr om vi gjort det via husfabrikanten. Vi valde dock att göra det själva och kom undan med 26 000 kr.

Bygg garage själva. Husfabrikanten ville ha 120 000 kr för att bygga ett oisolerat garage med förråd. Vi köpte istället materialet för sig och lät en vän bygga ihop det. Slutsumman hamnade på 25 000 kr.

Tänk efter före vilka tillval ni vill ha och kalkylera med dem på ett tidigt stadium. Det slutliga priset för huset ligger ofta långt ifrån husfabrikantens listpris. Husfabrikanten tar bra betalt för alla tillval. Den produktionskostnadskalkyl vi fick låg på 2 770 000 kr inklusive tomt. Vi räknade själva med en slutsumma på 2 900 000 kr, då vi visste att vi ville ha en del extra. Slutsumman hamnade dock på 3 300 000 kr.

Lägg mycket tid på planlösningen. När man tittar på ritningen känns rummen ofta små. Ägna tid åt att sätta er in i vilken storlek ni vill ha på olika rum.