Fuktdrabbade problemfasaderna prövas i HD

Ärendet mellan Myresjöhus och cirka 30 husägare i Svedala ska nu upp i Högsta domstolen.

Igår beslutade Högsta domstolen om prövningstillstånd för de cirka 30 fuktskadade husen byggda med enstegstätad putsfasad i Svedala, Skåne. Husägarna vann från början i tingsrätten och skulle då få skadestånd, men hovrätten ändrade domen i Myresjöhus favör och menade på att hustillverkaren inte kunde ha vetat att byggmetoden var felaktig eftersom Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP ännu inte slagit larm om den. 

Prövningstillståndet innebär att Högsta domstolen kommer att se över målet, och det som beslutas av dem kommer därefter bli prejudicerande i den här typen av fall. Skulle husägarna få rätt ger det ytterligare 22 000 husägare chans att få sina fall prövade med rätt till eventuellt skadestånd som följd.

– Jag välkomnar HD:s beslut. Frågan har ett stort principvärde och det är därför jag vill se ett avgörande i högsta instans. Kan verkligen en entreprenör ducka för allt ansvar när byggtekniken som använts uppenbarligen är helt undermålig. Det är det vi nu hoppas få ett svar på, säger konsumentombudsman Gunnar Larsson som stödjer husägarna med advokathjälp.

Läs mer

Reportageserie om enstegstätade putsfasader

Ingen ersättning för fuktskadade hus

Därför ställer KO upp för husägarna

Advokaten: Hovrätten har agerat lättvindigt

Diskutera

Vem tycker du ska bära det ekonomiska ansvaret?