Månadens prefab

Fiskarhedenvillan Tranan

Fiskarhedenvillans husmodell Tranan.

Fiskarhedenvillans husmodell Tranan. Foto: Fiskarhedenvillan

Fakta om Fiskarhedenvillan Tranan
8 rum och kök
Bostadsyta: 177 m²
Taklutning: 34° 

Pris för byggsatsen: 975 000 kr

I priset ingår enligt Fiskarhedenvillans hemsida en komplett byggsats exklusive grund. 

- Charlottes kommentarer -

Konstruktion Fiskarhedenvillan Tranan
Fiskarhedenvillan levererar sina hus som lösvirke, vilket visserligen ger ett lågt inköpspris, men det man sparar på husleveransen får man betala en entreprenör att utföra på plats.

Även vissa material såsom för eldragning i yttervägg och liknande som ingår i fabriksbyggda element, tillkommer det kostnader för på plats.

Eftersom i stort sett alla byggarbeten sker på plats och inte i fabriksmiljö så kan slutresultatet variera mycket beroende på vilka personer som bygger samman huset på plats.

Ett lösvirkeshus står också öppet för väder och vind under en längre tid än ett delvis fabriksbyggt hus gör. Detta gör att man måste bevaka noggrant att allt material ges en chans att torka ut, så att ingen fukt byggs in.

Av Fiskarhedenvillans hemsida framgår inte vilken grundläggning som är standard. Man kan få torpargrund, betongplatta på mark eller källare vid sluttningshus.

Energiförbrukning (för uppvärmning) Fiskarhedenvillan Tranan
Eftersom många konkurrenter har frånluftsvärmepump som standard är det dessa värden som är intressantast om man ska jämföra olika tillverkare. Vi får då följande värden:

Malmö 5827 kWh/år         33 kWh/m2*år  (myndighetskrav 55 kWh/m2*år)
Stockholm 6646 kWh/år   38 kWh/m2*år  (myndighetskrav 55 kWh/m2*år)
Luleå 9041 kWh/år           51 kWh/m2*år  (myndighetskrav 95 kWh/m2*år)

Fiskarhedenvillan klarar myndighetskraven med god marginal. Om man väljer alternativet med bergvärmepump blir värdena ännu lägre. Trevligt att man väljer att redovisa båda alternativen.

För- och nackdelar med Fiskarhedenvillan Tranan
+ Man kan välja olika grader av färdigställande vilket innebär att man genom eget arbete kan hålla nere kostnaderna.
+ Ljudisolerade mellanväggar.
+ Aluminiumklädda fönster minskar underhållet.

- Det är lätt att budgeten spricker när man börjar göra tillval och ändringar som var för sig inte är stora, men som tillsammans kan bli avsevärda.
- Man nämner olika entreprenadformer på sin hemsida, men totalentreprenadformen går endast att få om man får en totalentreprenör att teckna avtalet om leveransen av byggsatsen. Troligast kommer bygget att bedrivas som generalentreprenad eller delad entreprenad, vilket ökar risken för kunden. Jag tycker att man bör ha kollat upp vilken/vilka entreprenörer man ska anlita innan leveransavtalet ska undertecknas eftersom utförandet på plats spelar stor roll för slutresultatet. Helst bör man teckna alla avtal vid samma tidpunkt. Ju fler olika kontrakt man har, desto mer ansvar tar man som beställare på sig och det finns fler aktörer som kan skylla på varandra om något går snett.

Fiskarhedenvillan Tranan plan 1

Planlösning bottenvåning i Fiskaredenvillan Tranan. Grafik: Fiskarhedenvillan

Är Fiskarhedenvillan Tranan prisvärt?
Huset är ett sk 1½-plans hus med förhöjt väggliv. Detta innebär att man får snedväggar på ovanvåningen som på ett 1½-planshus, men man kan utnyttja hela bredden på ovanvåningen vilket påverkar kvadratmeterpriset positivt. Man kan även få ljusinsläpp från alla väderstreck utan att behöva sätta in takfönster.

Standarden är medelhög med t ex aluminiumklädda fönster och ljudisolerade mellanväggar som är dyrare alternativ, men också fönsterbänkar av MDF och laserad furutrappa som är billigare än vad en del konkurrenter levererar.

Presentation på hemsidan
Konceptet är så flexibelt att det blir svårt att utvärdera vad som är standardutförande. Hemsidan innehåller massor av information. Ibland blir det lite mycket av det goda som dokumentet ”Tips & Råd” som är en skrift på 164 sidor. Man kan dock få reda på en hel del om byggprocessen om man orkar bläddra sig genom. Mycket är bra förklarat för en lekman.

Man har listat alla underleverantörer som ingår i byggsatsen vilket är bra ur jämförelsesynpunkt.

Det kan också vara svårt att få en fullständig bild av vad som ingår i det färdiga huset av hemsideinformationen eftersom man presenterar så många olika alternativ.

Det saknas helt uppgifter om vilka entreprenörer som brukar bygga deras hus. Likaså har man inte någon djupare information om entreprenadformerna och dess för/nackdelar. Jag hoppas att säljarna hjälper kunden att få ordning på detta eftersom det är oerhört viktigt ur ansvarssynpunkt både under byggtiden och garantitiden.

Exempel på frågeställningar man bör diskutera är hur arbetsmiljöansvaret delegeras, vem som ter ansvaret för tidssamordningen mellan de olika entreprenörerna, hur tilläggsbeställningar under byggtiden ska hanteras etc. Med fel coaching och en delad entreprenad med många entreprenörer kan det lätt bli kaos. Ska man sedan in och göra egna arbeten och leveranser ovanpå detta blir det ännu mer att tänka på och samordna.

FIskarhedenvillan Tranan plan 2

Planlösning plan 2 i Fiskaredenvillan Tranan. Grafik: Fiskarhedenvillan

Frågor till Fiskarhedenvillan:
1. Vad ingår i det standardutförandet som gäller för det hus som priset i artikeln avser?
2. Hur får kunderna tag på lämpliga entreprenörer? Har de några samarbetspartners som de rekommenderar eller lämnar de över allt till konsumenten att lösa detta?
3. Hur ställer man sig till kunder som köper hus för att bygga i egen regi?  Hemsidan verkar delvis vara utformad som en montageanvisning som lätt kan få en lekman att tro att de kan bygga samman allt själv. 

Kerstin Drejholt på Fiskarhedenvillan svarar så här på Charlottes frågor:
1. I villabyggsatsen ingår som standard allt material ovan grund inkl. bygglovs- och monteringshandlingar. Kök och garderober från Ballingslöv, vitvaror från Siemens, aluminiumklädda fönster (u=1.0) från Elitfönster mm.
2. Vi har ett kontaktnät över hela landet med entreprenörer som har byggt med oss förut och som vi varmt rekommenderar, men självklart kan man som kund själv välja sina entreprenörer om man hellre vill det.
3. Vårt koncept går ut på att man ganska lätt kan bygga sitt hus själv om man vill och har en viss kunskap. Faktum är att det är lättare än man tror att göra det själv. Vi säljer en villabyggsats där allt material kommer till byggplatsen i olika delleveranser och i montageordning. Kunden väljer helt själv hur mycket – eller lite – han vill göra utifrån sina förutsättningar. Självklart går det också bra med att få hjälp med all entreprenad.

Har du byggt med Fiskarhedenvillan? Klicka här för att berätta om dina erfarenheter

Klicka här för att kommentera artikeln

OM MÅNANDENS PREFAB