Månadens prefab

Älvsbyhus Höner

Älvsbyhus husmodell Höner.

Älvsbyhus husmodell Höner. Foto: Älvsbyhus

I artikelserien ”Månadens prefab” låter vi byggnadsingenjör Charlotte Andersson granska Sveriges mest sålda hus. Charlotte börjar med den hustillverkare som sålde flest hus 2012, Älvsbyhus, och deras mest sålda modell Höner.

Fakta om Älvsbyhus Höner
4 rum och kök
Bostadsyta: 101,5 m²
Inkl. övervåning: 155,1 m²
Taklutning: 38°

Pris med totalentreprenad exkl. markarbeten: från 1 214 800 kr

- Charlottes kommentarer - 

Konstruktion
Älvsbyhus bygger sina hus som hela moduler på fabrik, vilket ger en jämn kvalitet. Modulerna kan snabbt monteras ihop på byggarbetsplatsen och man får huset under tak på kort tid. Den korta byggtiden kan vara en fördel vid dålig väderlek, eftersom risken för inträngande fukt kan minimeras. Metoden med byggmoduler innebär dock att planlösningen blir styrd av modulindelningen och planlösningen blir mindre flexibel.

Charlotte Andersson

Charlotte Andersson

Grunden är en så kallad krypgrund/torpargrund som kräver regelbunden tillsyn och en väl fungerande dränering. Vissa företag som levererar krypgrunder har avfuktare i grunden för att hålla fukthalten under riskvärdena. Det framgår inte av hemsidan hur Älvsbyhus löst detta.

Energiförbrukning för uppvärmning
Älvsbyhus redovisade energiförbrukning är angiven i kWh/år. För att kunna jämföra värdet med myndighetskraven och andra leverantörers energiförbrukning så får man dividera dessa siffror med byggnadens yta. Vi får då följande värden:

Malmö 4400 kWh/år          43,3 kWh/m2*år  (myndighetskrav 55 kWh/m2*år)

Stockholm 4700 kWh/år    46,3 kWh/m2*år  (myndighetskrav 55 kWh/m2*år)

Luleå 7300 kWh/år            71,9 kWh/m2*år  (myndighetskrav 95 kWh/m2*år)

Älvsbyhus Höner klarar myndighetskraven. Jämfört med andra hustillverkare på marknaden så är inte energiförbrukningen uppseendeväckande låg.

Älvsbyhus Höner - baksidan

Bilden på Höner som visas på Älvsbyhus hemsida. Grafik: Älvsbyhus

För- och nackdelar med Älvsbyhus Höner:

+ Billigt hus som många har råd med.
+ Kort byggtid.
+ Jämn kvalitet.

- Få valmöjligheter jämfört med andra husföretag. Det mesta får man göra själv i efterhand om man vill ändra från standard.
- Container för avfall ingår ej.
- Billiga materialval ger ofta hög underhållskostnad på sikt.

Är det prisvärt?
Det förhållandevis låga priset signalerar att huset skiljer sig från konkurrenternas. Om man synar priserbjudandet för Älvsbyhus Höner i sömmarna så tillkommer en del kostnader som andra husleverantörer inkluderat i sitt åtagande. Fördelen är att man kan göra en del av arbetena själv. Det går ju att transportera byggavfallet själv till kommunens deponi. Att måla är också något som de flesta medelhändiga kan reda ut, men kostnaden för färg tillkommer.

Älvsbyhus har angett en alternativ planlösning där man inte bygger ett tredje sovrum som tillval. Det framgår inte om detta tillval innebär ett avdrag på priset. Rimligen borde mindre material och arbete ge ett billigare hus.

Planlösning för Älvsbyhus Höner

Planlösning för Älvsbyhus Höner.

Presentation på hemsidan
Vid en första anblick så ser hemsidan trevlig och lättnavigerad ut. Man har valt samma taktik som bilbranschen, dvs att huset på bilden är inte i basutförandet utan är med tillvald kupa.

När jag letar vidare så tycker jag att man kunde ge mer information om byggnadens tekniska uppbyggnad och informera tydligare om vilka arbeten man själv förväntas göra för att byggnaden ska bli komplett färdig. Tidigare har t ex inte markförberedande arbeten för att grunden ska kunna byggas, isolering av grunden från markfukt och kyla samt färdigmålning utvändigt ingått i priset. Ingår de nu i priset eller inte?

Det finns fler frågeställningar som jag inte lyckats hitta svar på på hemsidan. Du som kund bör ställa de här frågorna till säljaren:

 1. Hur är isoleringen på ovanvåningen placerad? Ligger den i mellanbjälklaget eller i yttertaket? Om den ligger i bjälklaget innebär det mer arbete vid inredning av ovanvåningen än om den är placerad i yttertaket.
 2. Är mellanväggarna ljudisolerade?
 3. Är reglarna i badrummet anpassade för kakel/klinker om man vill byta ut plastmattan på golvet och den kakelliknande skivan på väggen? Normalt sett brukar man sätta reglar och bjälkar tätare för att minska svikten i underkonstruktionen så att inte fogar och plattor riskerar att spricka eller lossna.
 4. Har fönstren på ovanvåningen barnsäkerhetsspärrar, eller måste man komplettera med detta senare?
 5. Hur mycket arbete är kvar att göra själv innan huset är helt klart?
 6. Kan man köpa till ritningar eller instruktioner på hur man bör göra när man inreder ovanvåningen eller ingår detta?
 7. Kan man byta ut radiatorerna om man vill ha golvvärme istället?
 8. Ingår avfuktare i krypgrunden?
 9. Vad kostar tillvalet att inte bygga ett tredje sovrum?

 

Älvsbyhus säljare Jesper Nilsson i Malmö, svarar så här på Charlottes frågor:

 1. Isoleringen på ovanvåningen ligger i mellanbjälklaget.
 2. Mellanväggarna är inte ljudisolerade.
 3. Reglarna ligger på cc avstånd 600 mm i golvbjälklaget, reglarna i vägg cc 400 mm. Så ser det ut idag, men det kan ändras framöver.*
 4. Det finns barnsäkerhetsspärrar på fönstren på ovanvåningen.
 5. Som kund får man själv göra förberedande markarbeten, inklusive isolering av grunden samt köpa färg och slutmåla utvändigt. Ingår gör en skyddsmålning som håller i 8 månader.
 6. Ritningar och instruktioner på hur man bör göra när man inreder ovanvåningen ingår i kundpärmen.
 7. Det går inte att byta ut radiatorerna mot golvvärme.
 8. Nej, vi har en öppenventilerad grund med en lösning från Trygghetsvakten . Det centrala hos TrygghetsVakten är en inbyggd dator som med hjälp av temperatur- och fuktsensorer registrerar klimatet i krypgrunden. Kontinuerligt beräknar TrygghetsVakten om det börjar närma sig risk för att mögel– eller rötsvampsporer kan växa. Om så är fallet hindrar TrygghetsVakten groprocessen från att fullbordas genom att värma krypgrunden med en värmekabel.
 9. 3 250 kr.

Har du byggt med Älvsbyhus? Klicka här för att berätta om dina erfarenheter

Klicka här för att kommentera artikeln