Tillbyggnad

Fick lyxhus på Blocket - nu står det på tomten

Det tog lång tid att få bygglov men nu har "köparen" av finansmannens lyxhus monterat upp det på sin tomt.

Finansmannen Lars Söderberg hade inget behov av lyxhuset som stod på hans fritidshustomt, och lade därför upp det på Blocket. Huset uppgavs vara gratis i utbyte mot att personen som ville ha det kom dit och monterade ned och fraktade bort det. Och nu är det gjort. Christer Granat heter "köparen" som nu har stomrest delarna ute i Vellinge i Stockholm.

Expressen skriver att Christer hade behov av att bygga ut sitt 80 kvadratmeter stora hus och därför nappade på erbjudandet när han såg det. Han gjöt grunden och åkte därefter och monterade ned huset genom att riva stora delar av insidan och sedan såga isär stommen i fyra delar med isolering och allt på plats. Men det tog därefter lång tid innan han fick bygglov av kommunen. Fasaden behövde exempelvis vara putsad och takfoten fick endast vara 25 centimeter. Men efter att bygglovet godkändes i januari har nu huset monterats ihop igen och Christer håller på och finslipar på den numera 200 kvadratmeter stora insidan.