Attefallshus, Bygga nytt hus

Så lång tid tar det att bygga attefallshus

Hur lång tid tar det att bygga ett attefallshus? Vi har undersökt tidsåtgången hos en tillverkare som bygger på totalentreprenad och hos en gör-det-självare, som fick uppskatta snittiden.

Attefallshus som byggdes på totalentreprenad.

Attefallshus som byggdes på totalentreprenad. Foto: Sommarnöjen

Att bygga attefallshus kommuniceras som en relativt enkel process. Det krävs inget bygglov och du kan i princip köpa ett färdigt hus som levereras och lyfts på plats med kranbil - om du så vill. 

Dock är det ändå en hel del att tänka på och det tar ett tag att få alla förberedelser på plats. I den här artikeln går vi igenom stegen fram till färdigt attefallshus och hur lång tid processen tar beroende på vilken tillverkningsprocess du väljer. Ska du bygga det själv eller köper du ett färdigt?

Ska du bygga det själv på kvällar och helger i lösvirke får du räkna med att det kan ta lite längre tid, å andra sidan sparar du också pengar på detta. Låter du en totalentreprenör sköta projektet är det en lite större kostnad men också en tidsbesparing för din del eftersom du får mer tid över till jobb och fritid. 

Leverans av attefallshus
Det prefabricerade attefallshuset lyfts på plats. Foto: Sommarnöjen

Mellantinget är att köpa ett nyckelfärdigt hus men göra alla förberedelser själv, såsom gräva, gjuta platta på mark, förbereda el och VVS.

Vi har låtit Sommarnöjen - som säljer attefallshus både i moduler och lösvirke, samt erbjuder totalentreprenad - beräkna ett ungefärligt genomsnitt för hur lång tid det tar. Vi har även låtit vår medlem MickeK, som byggt ett attefallshus i lösvirke, göra samma uppskattning. 

Genomsnittstiden vi landar på oavsett hur du väljer att bygga ditt attefallshus är att det tar cirka 1 år från att du börjar planera projektet tills dess att det står inflyttningsklart och besiktigat.

Attefallshus
Attefallshus i gammal stil. Foto: Ahre Fastighetsbyrå

Tid bygga attefallshus på totalentreprenad: Ca 7 mån-1 år

Man kan tänka sig att bygga på totalentreprenad går väldigt fort. Men det är en hel del arbete utöver själva byggandet av huset, såsom planering av hur attefallshuset ska se ut, bygganmälan till kommunen och liknande. Det är viktigt att ha detta i åtanke när du ska köpa attefallshus.

1-2 månader, anpassning: Här ska huset anpassas efter dina behov tillsammans med en arkitekt. Det handlar om anpassningar både avseende utseende och behov, till exempel för att attefallshuset ska passa till huvudbyggnaden, tomten och ha de funktioner som önskas. En bygganmälan ska också skickas in, vilket du får hjälp med av totalentreprenören. 

1-3 månader, kommun: Nu ska du invänta startbesked från kommunen. Det kan gå fort, men ibland kan det också ta lite tid från det att du lämnar in alla papper tills dess att du får ditt startbesked, vilket det kan vara bra om du är förberedd på.

4-6 månader produktionstid: När huset kan börja byggas tar produktionen cirka 4-6 månader. Förberedelserna på tomten inklusive plintgrund görs under tiden som huset byggs i fabrik. 

1 månad leverans + slutbesiktning: Nu är det dags för ditt hus att levereras och lyftas på plats. Därefter kopplas el och vatten in och slutligen sker slutbesiktningen.

Attefallshus
Medlemmen MickeK byggde attefallshus själv. Foto: Medlemmen MickeK

Tid bygga attefallshus själv i lösvirke: Ca 8 mån-1 år

Är du en effektiv byggare - som vår medlem MickeK - och tillbringar all din lediga tid med att bygga, kan du faktiskt bygga ditt attefallshus själv på så lite som 8 månader. Men han byggde på sitt attefallshus alla semesterdagar utom två, samt varje helg fram tills dess att det stod färdigt. 

Vet du med dig att du kanske inte kommer att bygga varje ledig timme får du räkna med en byggtid på i alla fall omkring 1 år.

– Det som tog längst tid var det invändiga arbetet. Det gick ganska fort att få attefallshuset stomrest och vädertätt, men sedan var det mycket pul inomhus med rör- och eldragning, isolering och att få klart ytskiktet på innerväggarna, säger MickeK.

Så här såg hans process ut:

1 vecka: Det tog egentligen bara någon dag att rita upp de enkla ritningar som kommunen krävde, det räckte med fasadritningar och en planskiss på tomten. Men MickeK gjorde även lite mer detaljerade ritningar för egen del, såsom ett genomsnitt av vägg, bjälklag och liknande. Detta för att kunna räkna på material och dimensionering.

3 veckor: MickeK fick sitt startbesked efter 3 veckor. Tänk på att tiden här varierar med vilken kommun du bor i, och hur belamrade byggnadsnämnden är med arbete.

3 månader: Markarbetet innebar att MickeK grävde ut med grävmaskin (sin egen) och gjöt plintar till attefallshuset. Därefter byggde han bjälklaget, ytterväggar och tak. Slutligen satte han upp panel och målade denna. Nu var attefallshuset vädertätt.

5 månader: Att få klart det invändiga arbetet var det som tog mest tid i anspråk. 

– Det går fort i början när man snickrar, stomme panel och tak. Men på insidan ska det dras el, fnulas med isolering, planeras och dras värmegolv, tätas, spacklas, målas osv. Det tar mer tid än man tror, säger MickeK.

Totalt tog denna del 5 månader och därefter stod huset inflyttningsklart. Projektet påbörjades i april 2015 och sonen i familjen flyttade in i attefallshuset lagom till jul samma år.

Läs mer om MickeK:s attefallshus i hans forumtråd Mitt projekt Attefallshus med lösvirke .

Färdigt attefallshus
MickeKs attefallshus är nu klart. Foto: Medlemmen MickeK

Sammanfattning

Sammantaget tar det alltså omkring 1 år att bygga ett attefallshus oavsett om du gör det själv eller om du beställer ett färdigt sådant. 

Byggtiden och markförberedelserna utgör den stora delen, och ligger på cirka 6-8 månader. Men därutöver måste du även ta hänsyn till hur lång tid det tar att rita upp och planera huset, samt tiden det tar för kommunen att ge dig startbesked. 

Ska du bygga attefallshus bör du med andra ord sätta igång cirka 12 månader före dess att du vill kunna ta huset i bruk. Det kan sedan gå fortare, men det kan också ta längre tid beroende på vem som utför byggarbetet och hur snabb din kommun är.

Vanliga frågor

Får man bygga attefallshus i två våningar?

Eftersom max höjd är 4 meter på ett attefallshus så fungerar det normalt inte att bygga två våningar på attefallshus, utan endast ett loft. Undantaget är om marken lutar så att entrévåningen delvis kan byggas under mark, eftersom byggnadshöjden räknas från nock ner till medelmarknivå.

Är det svårt att bygga attefallshus?

Hur svårt det är att bygga attefallshus beror delvis på utförandet och hur komplicerad konstruktion man gör. Men flera medlemmar i forumet på Byggahus.se har byggt attefallshus själv. En normalhändig person som är motiverad och har gott om tid på sig klarar det.