Juridik, Bygga nytt hus

Bygga till utan bygglov

Idag presenteras ett förslag som bland annat innehåller möjligheten att få bygga till 15 kvadratmeter utan bygglov.

Mer flexibel granskning av detaljplaner och möjlighet att bygga ut huset 15 kvadratmeter utan bygglov är två intressanta förslag i det betänkande som regeringens särskilde utredare Lars Magnusson presenterar för bostadsminister Stefan Attefall idag. Lars Magnusson säger till SVD Näringsliv att de vill utöka listan med ärenden som inte kräver bygglov för att få fart på byggandet. Bland annat ska du inte behöva söka bygglov om du vill bygga en takkupa med fönster på vind eller om du ska bygga lägenhet i huset för att exempelvis hyra ut.

Dock kommer vi inte att se några av dessa förändringar förrän tidigast nästa år. Först ska förslaget ut på remiss och därefter måste det godkännas för att träda i kraft.

– Det finns en oro för det låga bostadsbyggandet i Sverige och att det tar alldeles för lång tid med byggprocessen. Ambitionen med utredningen har varit att se om nuvarande regelsystem innebär onödiga hinder för ett bygge. Nu föreslår vi rejäla förändringar i plan- och bygglagen, säger Lars Magnusson till SVD Näringsliv.