Arbetar på att ta fram miljövänlig spånplatta

Exempel på spånplattor, bild från RE:Souce-programmet.

Exempel på spånplattor, bild från RE:Souce-programmet. Foto: Maria Kardborn

Genom återvunnet trä och alternativa bindemedel ska spånplattor bli bättre för både hälsa och miljö.

Återvinningsföretaget NSR, en forskare och ett Universitet arbetar just nu på att ta fram spånplattor som är bättre för miljön än den variant vi har idag. Den nya spånplattan består av återvunnet trä och en annan typ av bindemedel än det som vanligen används. 

Just nu har de 15 olika varianter de arbetar med parallellt, tidigare var det 3.

– Under förprojektet testade vi tre spånplattor tillverkade av flisat träavfall med olika bindemedel. Bindemedlet, syntetiskt lim, är vanligtvis en bidragande orsak till miljöfarliga utsläpp av allergiframkallande ämnen som formaldehyd, säger Eric Rönnols, en av de två projektledarna från NSR.

Bland annat testar de nu tanniner och albuminer som alternativa bindemedel.

Vinsten med ett lyckat sådant här projekt uppges bestå av två delar. Dels i form av att träet går ytterligare en livscykel innan koldioxiden släpps fri genom förbränning, dels i form av att arbetsmiljöer och inomhusmiljöer blir bättre om det är färre ämnen som ger ifrån sig dåliga emissioner.

Målet är att projektet ska vara klart 2019.