Bråk om rymdsten på privat mark

En järnmeteorit har blivit rättssak efter att markägaren och de som fann den ville olika saker.

Den 14 kilo tunga meteoriten som slog ned i Enköping.

Den 14 kilo tunga meteoriten som slog ned i Enköping. Foto: Naturhistoriska riksmuseet

Nyfallna rymdstenar är lös egendom för den som hittar dem, stenen har inte hunnit att bli en del av fastigheten, detta slår tingsrätten fast efter att en markägare försökt få rätten till en järnmeteorit.

Två personer hittade järnmeteoriten på Refvelsta gods mark. Den rymdintresserade markägaren ansåg dock att stenen tillhörde honom eftersom den hittats på hans mark, och han tog därför saken till domstol. Men där fick han motstånd.

- En nyss fallen meteorit kan inte anses utgöra en sådan naturprodukt som omfattas av allemansrätten. Allemansrätten har däremot betydelse på det sättet att den ger en rätt för var och en att leta efter meteoriter på annans mark, så länge fastigheten inte skadas. Detta gäller oberoende av en meteorits värde, säger rådmannen Markus Tengblad i ett pressmeddelande.

Meteoriten är 14 kilo tung och slog ned 2020. Den hittades i februari 2021 och det har därefter varit oklart vem som egentligen har rätt till den. Lagen säger att man inte får ta sten från andra människors mark, men samtidigt finns det en särlagstiftning för fornfynd. Just rymdstenar nämns dock ingenstans.

Tingsrätten slår fast att allemansrätten inte är tillämplig i det här fallet - vilket var det som upphittarna lutade sig mot, men samtidigt har heller inte rymdstenen blivit en del av fastigheten den föll ned på. Därför har upphittarna rätt att behålla den.

Meteoriten finns numera att beskåda på Naturhistoriska Riksmuseet