El & Teknik

Felaktig användning av elprodukt vanligast orsak till brand

Vanligt med bränder i äldre hus och vid felaktig användning av elprodukter.

Villabrand.

Villabrand. Foto: Mostphotos.

Människor som använder elprodukter fel löper ökad risk att orsaka bränder. Av de cirka 1 800 elrelaterade bränder som sker årligen utgörs 1 260 av felaktig användning av produkter enligt Elsäkerhetsverkets granskning. 

Förr var TV:n en olyckskorp, men problemen kring dessa har minskat. Numera är det laddare som är sorgebarnet.

När det kommer till vanligast orsak till att människor förolyckas i elrelaterade bränder seglar direkta elfel upp som en lika vanlig orsak som felaktig produktanvändning.

Ofta handlar det om äldre installationer. Hus byggda före 1940 utgör en majoritet av olyckorna. 

”I villa/radhus byggda före 1940, är risken dubbelt så stor som för villa/radhus byggda 1980 eller senare. Jämför man med flerbostadshus byggda 1980 eller senare är risken för bränder i villa/radhus byggda före 1940 fyra gånger så hög.”

Den plats där det oftast börjar brinna, när själva elinstallationen är orsaken, är elcentralen.

- Elcentraler är den vanligaste orsaken till bränder i elinstallationer och de uppstår oftast i elkablar till elskåpet. Dessa bränder har större spridningsrisk än andra elbränder vilket ger allvarligare följder, säger Magnus Karlsson, Elsäkerhetsverket.