Byggahus.se

Ledamot i kommunal nämnd överklagar "sig själv" - konstigt?

 1. T
  Medlem · 4 inlägg

  TummenMittIFoten

  Medlem
  Vi fick en strandskyddsdispens beviljad i kommunens nämnd.
  Den kommer dock att överprövas av länsstyrelsen vilket vi försått kommer ta tid.

  I det här fallet har också Naturskyddsföreningen överklagat dispensen.

  Jag upptäckte att en av ledamöterna som tog beslutet i nämnden också är den som står som ordförande och avsändare på Naturskyddsföreningens överklagan.

  För mig känns detta lite märkligt då Naturskyddsföreningen, om än med goda intentioner som de flesta säkert står bakom i stort, väl egentligen är som vilken lobbyorganisation som helst?

  Känns lite märkligt att sitta i en nämnd, vara med och ta beslut och sedan direkt sätta sig på en annan stol och överklaga nämndens beslut eller?

  På sätt och vis är det väl det ultimata målet för all form av lobbyism att faktiskt sitta med där besluten tas och kanske inte fel.

  Men om man tänker sig att ordföranden i en annan typ av lobby-organisation, låt säga den härmed påhittade "Branschföreningen för bolag som säljer överprissatta läkemedel", lyckats sätta sig i kommunens hälso- och sjukvårdsnämnd och sedan överklaga alla upphandlingsbeslut som inte går åt deras håll. Hade det ansetts ok?

  Nu är ju inte "Naturen" ett bolag som Naturskyddsföreningen företräder på samma sätt så vanliga jäv-regler kanske inte gäller på samma sätt.

  Funderar bara på om det är rimligt att det är så här?
   
 2. M
  Medlem · 1 365 inlägg
  Personen du hänvisar till kan ju ha röstat mot i nämnden men tillhört minoriteten och därmed "förlorat" omröstningen. Eller var det ett enigt beslut i nämnden?
   
 3. Fotografen
  Verktygstokig · E · 10 259 inlägg

  Fotografen

  Verktygstokig
  Miljöpartiet, say no more..
   
  • Laddar…
 4. T
  Medlem · 4 inlägg

  TummenMittIFoten

  Medlem
  Det står inte i beslutet hur de individuella rösterna lades eller om det ens gick till votering.

  Men så kan det mycket väl vara, det är väl till och med troligt i det här fallet.

  Men frågan är väl egentligen i grunden huruvida man som ledamot i en kommunal nämnd också kan tillåtas företräda en lobby-organisation inom samma område.

  Vet inte ens vad jag själv tycker faktiskt :D
   
 5. M
  Medlem · 1 365 inlägg
  Vid votering ska det redovisas i nämndens protokoll hur rösterna fördelades.
   
 6. T
  Medlem · 4 inlägg

  TummenMittIFoten

  Medlem
  Ja då var det ingen votering utan bara "ordföranden finner bifall för.." enligt protokollet.
   
  Redigerat 21 nov 2020 00:17
 7. G
  Medlem · Stockholm · 618 inlägg

  Guzzi

  Medlem
  Fast jag tänker att det är ganska bra att hen håller isär sina olika uppdrag. Det vore värre att "Naturskyddsföreningen satt i nämnden" och agerade utifrån det menar jag. Nu har hen i sin egenskap av nämndledamot tagit ett beslut utifrån de förutsättningar som gäller där. Sedan iträder sig hen sin andra roll och överklagar samma beslut för att låta detta gå till prövning i högre instans. Jag ser faktiskt inget fel med det. Det kan ju även vara något som ligger i gråzonen som man vill ha utrett. Alternativet då kunde ha varit att ge avslag och sedan hade du fått driva ärendet.

  Jag kanske är skadad från den tiden då jag själv satt som tjänsteman och i kniviga ärenden gav ett beslut, för att sedan uppmana och hjälpa vederbörande att överklaga det beslut som jag själv tagit.
   
 8. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 899 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Visst kan en politiker det. En politiker företräder sina väljare och svarar inför väljarkåren vid nästa val. Denna politiker har valt att driva sin agenda genom att både ställa upp i allmänna val och engagera sig i Naturskyddsföreningen. Ganska vanligt upplägg och har inget med jäv att göra. Tänk traditionella SAP-arbetarrörelsens alla organisationer, Centerpartiet-LRF o s v.
   
  • Laddar…
 9. T
  Medlem · 4 inlägg

  TummenMittIFoten

  Medlem
  Absolut.

  Men om man skulle leka med tanken att naturen var det statliga bolaget "Naturen AB" och en nämnd tar beslut kring ingrepp som påverkar det bolaget negativt.

  Hade en ledamot som företrädde det bolaget fått vara med och ta beslut?
  I det fallet hade väl jäv-regler kickat in?
   
 10. KnockOnWood
  Husägare · Södra Halland · 27 293 inlägg

  KnockOnWood

  Husägare
  Det vore väl på plats att denna ledamot, efter att omröstningen/nämndens beslut gick honom emot, anmälde att hans avvikande mening skulle tas med som en reservation i protokollet.
  Citat:
  "Beslut fattas normalt genom acklamation med den s.k. kollektiva metoden. Beslutsfattare har rätt att reservera sig mot beslutet genom att anteckna avvikande (skiljaktig) mening."
   
 11. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 899 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  I och med den ekonomiska omständigheten så finns det ett intressejäv enligt kommunallagen och då ska nämndledamoten inte delta i förhandlingar och beslut. Om ledamoten mot betalning har fört företagets talan så finns dessutom ombuds/biträdesjäv.

  Men man kan inte ha intressejäv bara för att man har ett brinnande intresse för naturskyddsfrågor. Möjligen kan man tänka sig att ledamoten i fråga har fått betalt av Naturskyddsföreningen för att föra dess talan inför kommunen. Då finns en jävsproblematik. Men det låter mer som att Naturskyddsföreningen har agerat först efter att beslutet togs. Kanske lämpligt att ledamoten anmäler jäv om ärendet kommer upp till förnyad behandling i nämnden nu när Naturskyddsföreningen har blivit part i målet.
   
 12. Claes Sörmland
  Medlem · Sörmland och stan · 6 899 inlägg

  Claes Sörmland

  Medlem
  Den svenska konsensuskulturen gör att många politiker nog väljer sina strider. Man vill ha god stämning och bekvämlighet i kommunen, inte en massa jobbiga konflikter. (Jag har noterat att oppositionen i min kommun plötsligt har börjar reservera sig mot mängder av nämndbeslut. Varför vet jag inte. Kanske har majoriteten struntat i att förankra sina beslut eller så är det nåt bondande inom oppositionen inför nästa val?)
   
 13. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 7 283 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Problemet är väl egentligen att vi har politiker som tar förvaltningsrättsliga beslut (som iofs. kan överklagas).

  Tänk om nämndledamoten/föreningsordföranden istället företrätt majoriteten och stoppat TS bygglov på ideologisk snarare än saklig grund.

  Det finns förvisso aktivistiska tjänstemän också, men i nämnderna är det inbyggt i systemet.
   
 14. Nötegårdsgubben
  Skogsägare · Stockholm och Smålands inland · 7 283 inlägg

  Nötegårdsgubben

  Skogsägare
  Så kan det vara, men det kan ju också vara så att ledamoten tycker/tror att reglerna ska tolkas så att TS ansökan ska bifallas, men att denne i sin föreningsroll överklagar allt av princip för att det är föreningens linje.

  En ovanlig förmåga att skilja på sina roller för en politiker, det medges, men helt omöjligt är det inte. :geek:
   
 15. A
  Medlem · Kalmar Län · 11 945 inlägg

  AndersS

  Medlem
  Att beakta är att det parti man företräder som gjort bedömningen att personen är lämpad att representera i den nämnd man sitter.
  Och att som ordförande i en förening för man föreningens talan i enskilda frågor även om man själv inte står bakom det specifika beslutet, t.ex. att överklaga.
  Har sett liknande där en nämndledamot också haft anställning inom verksamhet, där ej beslutsfattande, som påverkades av nämndens beslut. Personen är troligtvis vald utifrån de områden man har intresse av att påverka.
   
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.