Betalade för betongtrappa men företaget kom aldrig

Husägaren i Malmö fick aldrig den avtalade betongtrappan trots att han hade betalat.

Husägaren i Malmö fick aldrig den avtalade betongtrappan trots att han hade betalat. Foto: Google Maps

ARN rekommenderar ett byggföretag att betala tillbaka 55 000 kronor för ej utfört arbete.

En husägare i Malmö beställde gjutning av en trappa i december 2020, en trappa som efter 5 månader fortfarande inte hade påbörjats. Husägaren hade dock betalat trappan i förskott, vilket ledde till en konflikt med företaget. Enligt husägaren var det byggföretaget som rekommenderade förskottsbetalning eftersom husägaren då kunde nyttja ROT-avdraget för 2020.

- Tanken var att E Olssons Rörläggeri skulle bygga trappan i samband med att en annan firma skulle utföra grävning och dränering. Bolaget kom dock hela tiden med ursäkter om varför trappan inte kunde byggas; corona-pandemin, annan sjukdom, att det var för kallt, att alla andra ledningar måste fås bort etc, skriver husägaren i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Till slut var han tvungen att utföra dräneringen utan att ha trappan på plats. Han vill därför ha tillbaka pengarna.

Företaget menar dock på att fakturan bara till 50 procent utgörs av trappan, och att en del av den handlar om dragning och inkoppling av ny vattenledning. De skriver vidare, till sitt försvar, att trappgjutningen är påverkad av väderförhållanden och tillgång till personal, vilket gjort att arbetet dragit ut på tiden. De har sedan utfört andra arbeten hos husägaren, som denna inte betalat för, och det i sin tur gör att de nu avvaktar med att bygga trappan.

Allmänna Reklamationsnämnden har gått igenom bägge parters dokumentation och slår fast att det inte finns något stöd för påståendet om att 50 procent av arbetet som fakturan avser är utfört.

- Att arbetet inte påbörjats medför till att börja med att NN haft rätt att häva det aktuella avtalet på grund av bolagets dröjsmål. Eftersom utformningen av faktura NN dessutom inte ger stöd för att den omfattar några tilläggsbeställningar har E Olssons Rörläggeri inte bevisat att bolaget har rätt till någon ersättning för fakturan. Detta innebär att NN:s krav på återbetalning ska bifallas, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget rekommenderas därför att betala tillbaka 55 000 kronor till husägaren.