Elektrikerns faktura blev 120 000 kr mer än avtalat

En husägare fick räkningar på över 200 000 kronor efter en elrenovering som skulle kostat 80 000 kronor.

En husägare i Halmstad träter med en elfirma. De har utfört en rad arbeten på hennes hus, men man är nu oense om vad som utförts, vad som faktiskt behövde utföras och framför allt om priset för tjänsten. 

Enligt husägaren har hon tillsammans med elfirman gått igenom en åtgärdslista och därefter fått en muntlig prisuppgift på 80 000 kronor. I slutändan blev det dock 217 268 kronor, varav hon betalat drygt 200 000 kronor.

- Den första fakturan kom den 23 maj 2019 och avsåg enligt bolaget diverse monteringar. I efterhand visade det sig dock att bolaget vid denna tidpunkt inte ens hade börjat med arbetet, skriver husägaren i en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

Elfirman säger istället att elarbetena i huset var svåra att bedöma eftersom de var utförda av en "allt-i-allo" och inte färdiga. De ska därför ha sagt att de inte kunde ge ett fast pris då det kan finnas dolda problem som behöver lösas under arbetets gång. 

- Det visade sig bl.a. att det låg en oskyddad gummikabel på marken i ett kabeldike och att det var jordfel i den, att elcentralen var för liten, att elvärmepatronen inte hade något skydd över de plintar som var inkopplade, att jorden inte var inkopplad i vissa vägguttag och att de 32 ”spottarna” i taket inte var godkända, skriver Elcenter Lennart Klarström AB i sitt svar på anmälan.

Men elfirman medger ändå att de höftat till med en summa på 80 000 kronor.

- Elinstallatören ryckte på axlarna och uppgav kanske 80 000 kr, men det var fortfarande inte något pris som han kunde stå för.

Detta påverkar dock bedömningen som ARN gör. Ett pris, muntligt eller ej, får inte avvika mer än 15 procent. I detta fallet har det tillkommit merarbeten som påverkar priset, men nämnden anser ändå inte att slutpriset är motiverat sett till vad som utförts.

- Även med beaktande av det stora antalet felaktigheter som behövde rättas till anser nämnden att Elcenter inte har åberopat sådana omständigheter som bevisar att det debiterade priset är skäligt utan nämnden bedömer att priset för tjänsten är alldeles för högt. Detta innebär att NN har rätt till ett prisavdrag. Av utredningen i ärendet framgår att det hade kostat 140 000 kr att göra helt nya elinstallationer i huset och nämnden anser att detta är ett skäligt pris för det arbete som Elcenter utfört.

De kritiserar även företaget för att det inte varit tydliga nog ifråga om tillkommande kostnader.

Eftersom husägaren redan betalat 200 995 kronor till företaget rekommenderas bolaget betala tillbaka 60 995 kronor.