Besiktningsföretag skrev att det fanns dagvatten trots att det saknades

En skrivelse i en överlåtelsebesiktning har gjort att en hussäljare fick betala tillbaka pengar till köparen.

En hussäljare i Göteborg har hamnat i konflikt med den som köpte hennes hus, på grund av att det saknades en dagvattenledning. Hussäljaren hade genomfört en besiktning med Eminenta AB, och tecknat en tioårig försäkring mot dolda fel med samma bolag. Men på grund av en skrivning i besiktningsprotokollet blev det trubbel med husköparen, som krävde 50 000 kronor i nedskrivning på huspriset eftersom denna trott att det fanns dagvattenledning.

Hussäljaren förlikade med köparen, men kräver nu besiktningsföretaget på kostnaden. Dels de 50 000 kronor hon fick ge tillbaka till köparen, dels de advokatkostnader som hennes hemförsäkring inte täckte. Besiktningsföretaget anser istället att hon inte borde ha förlikat, utan skulle ha processat och de skulle då ha stått för hennes kostnader. Nu vill de inte gå med på att betala det som hussäljaren kräver.

Eftersom de inte kunde komma överens kontaktade hussäljaren Allmänna Reklamationsnämnden. Hon gör gällande att den besiktningstjänst som Eminenta utfört är felaktig, eftersom bolagets besiktningsman valt skrivningar i besiktningsprotokollet som gett intryck av att det skulle finnas dagvattenledningar, och att hon därigenom orsakats ekonomisk skada.

Eminenta försvarar sin skrivelse med att köparna fått uppgifter om att det fanns osäkerheter som rör dagvattnet. Vidare menar de att köparna inte uppfyllt sin undersökningsplikt då de underlåtit att kontakta kommunen.

- Det kan heller inte förstås på vilka grunder köparna har haft rätt till ersättning då nya ledningar ändå var tvungna att grävas ner då de gamla, om de hade funnits, skulle ha varit åldersmässigt avskrivna. Att man, med risk för stämning, accepterar en förlikning för att inte få höga arvodeskostnader kan bolaget inte ta hänsyn till. Bolaget har också vid upprepade tillfällen erbjudit sig att biträda NN i saken utan ersättning, med samma resonemang som ovan, skriver de som svar till Allmänna Reklamationsnämnden.

Men nämnden har granskat bägge parters bevis och menar på att lagen står på säljarens sida. Man slår fast att när säljaren ifråga köpte huset fanns det skrivelser som rör dagvattnet och dessa var tydliga, men att när säljaren sålde ett år senare och Eminenta gjorde en ny överlåtelsebesiktning så ändrades skrivelsen på ett vis som ger intryckt av att det finns dagvattenledning.

- Eftersom det ostridigt inte finns några dagvattenledningar anser nämnden att besiktningsmannen genom valda formuleringar varit vårdslös vid utförandet av uppdraget, vilket innebär att Eminenta är skadeståndsskyldigt gentemot NN, skriver de.

Besiktningsföretaget rekommenderas betala säljaren 61 700 kronor för att täcka kostnaden för advokater och nedsättningen av huspriset.