Husägare i luven på besiktningsföretag

Bara ligger en bit utanför Malmö.

Bara ligger en bit utanför Malmö. Foto: Google Maps

Vattenläckage i garaget och fönster vars fönsterbåge riskerar falla av, har lett till en konflikt mellan en husägare och ett besiktningsföretag.

En husägare i Svedala träter med besiktningsfirman Enspecta efter att ha köpt ett hus med garage som denna anser varit dåligt besiktigat. Husägaren menar på att besiktningsmannen inte noterat att konstruktionen på garagetaket var felaktig, vilket efter tillträdet visat sig orsaka vattenskador. Samt att fönstren var så pass bristfälliga att de riskerar att falla ihop när man öppnar dem - vilket inte heller noterats.

Besiktningsföretaget menar dock på att man visst har gjort noteringar på fönstren. Det finns en generell notering i protokollet där man anger att det finns brister i anslutning av plåtbleck vilket utgör en risk för både fönster och fasad, samt så har man noterat en skada på ett av fönstren.

- Syftet med besiktningen är inte att detaljgranska och redovisa vilka fönster som är bytta och hur gamla enskilda fönster är utan syftet är att informera om brister och risker för skador eller redan befintliga skador i fönstren generellt, skriver Enspecta.

Gällande garaget och förrådet har besiktningsmannen noterat bristfälliga snickerier och söndervittrad puts på grundmur. Vidare anför man att åldern på byggnaden, 1971, gör att man bör räkna med att få renovera. Här går dock åsikterna isär. Husägaren menar på att de noteringar som gjorts inte har med den felaktiga konstruktionen att göra.

- Anledningen till det läckande taket på garaget är att konstruktionen är felaktig. Det går aldrig att få en anslutning mellan en trapetsprofilerad plåt och en invändig ränna på ett motfallstak tät. Taklutningen på taket är 1:30 medan minsta godkända lutningen är 1:10. Garaget är byggt senare än huset och taket var enligt säljaren ganska nyligen omlagt och i gott skick, skriver han i en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden.

Han skriver också att han vill ha 175 000 kronor i skadestånd på grund av att besiktningsmannen varit grovt vårdslös.

Besiktningsföretaget å andra sidan anser inte att husägaren lidit någon skada, men kan tänka sig att betala ut 35 000 kronor.

- NN har inte bevisat att garagets takkonstruktion är felaktig och att detta lett till följdskador. NN närvarande inte vid besiktningen, däremot var hans far på plats och uppgav att garaget planerades att renoveras i dess helhet. Besiktningsmannen får därmed anses ha uppfyllt sin pedagogiska plikt och kan inte anses oaktsam som inte gjort fler noteringar om garaget. Eftersom NN bestrider att hans far lämnat denna uppgift har försäkringsbolaget förlikningsvis erbjudit ersättning med 35 000 kr, skriver de som svar på anmälan.

Allmänna Reklamationsnämnden har granskat både anmälan, svaret och de bevis som skickats in. De kommer fram till att det stämmer att besiktningsmannens uppdrag inte är att öppna och kontrollera samtliga fönster, och att de noteringar som gjorts är korrekta. Så här frias besiktningsmannen. Däremot är garagetaket ett problem. 

- Av utredningen framgår att konstruktionen av garagetaket är felaktig eftersom taket saknar lutning och nämnden konstaterar att detta går att se enkelt utan att gå upp på taket. Eftersom taket saknar lutning kan vatten ligga kvar och komma in i garaget. Det är enligt nämndens bedömning den felaktiga takkonstruktionen som orsakat läckage i garaget. Nämnden anser att besiktningsmannen borde ha uppmärksammat och noterat det aktuella utförandet samt påpekat risken med detta. Genom att inte göra detta har besiktningsmannen varit vårdslös vid utförandet av uppdraget.

Rekommendationen blir att besiktningsföretaget ska betala de 35 000 kronor som de enligt sitt svar erbjuder husägaren. Nämnden finner denna summa rimlig eftersom det inte finns inskickade bevis för att skadan skulle kosta mer än så att åtgärda.