Tänker överklaga tvångsanslutning till kommunalt V/A

Vattentank.

Vattentank.

Husägare i Skåne anser sig överkörda och omyndigförklarade när de tvingas bekosta vattenprover.

Husägarna i Södra Rörum är förbannade. De säger att de känner sig överkörda och omyndigförklarade efter att de informerats om att de kan komma att tvångsanslutas till kommunalt V/A. Företaget Mittskåne Vatten, som ägs av Hörby och Höörs kommuner, ställer krav på att de boende i området ska skicka in resultat från vattenprov.

– Om vi inte kommer in med vattenprover före den 5 augusti tvångsansluts vi till kommunens dricksvatten. Det är väldigt kort om tid att ordna det och det är dessutom mitt i semesterperioden. Vattenproverna måste vi själva betala för, säger Eva Nilsson till Skånska Dagbladet.

Det innebär att de som inte har tillräckligt bra kvalitet måste betala för att ansluta sig till det kommunala V/A:t. Dock finns det ett glapp i lagstiftningen som gör att man inte måste koppla in sig, det räcker med att betala.

Husägarna säger att de inte har några problem med vattenkvaliteten i sina borrade brunnar, och att de tror att det istället är ekonomiska motiv som spelar in. Men Mittskåne Vatten dementerar detta. De förklarar att det är av miljömässiga skäl och att de bara följer lagen.

– I lagstiftningen står det att för att slippa betala anläggningsavgiften till det kommunala vattennätet så måste man visa att man har lika bra vatten i sin egen brunn. Det gör man genom att ta ett vattenprov, säger VA-chef Magnus Brom.

Att ansluta sig till kommunalt V/A är dyrt, och eftersom det för många handlar om mycket pengar, över 100 000 kronor om tomten är större än 1 500 kvadratmeter, och därutöver inkoppling och rörläggning på egna tomten är det upprörda känslor. Men husägarna tänker inte ge med sig. 

– Vi kommer att göra allt vi kan för att stoppa det här, och överklaga det så långt det över huvud taget går, säger Eva Nilsson.