Hushållen spolar ner 7 000 ton skräp i toaletten

Vår medlem Sjörres toalett, som dock inte har något med ämnet i artikeln att göra.

Vår medlem Sjörres toalett, som dock inte har något med ämnet i artikeln att göra.

Det slängs för mycket skräp i toaletten som inte hör hemma i avloppet, enligt Svenskt Vatten.

Imorgon är det internationella världstoalettdagen och i samband med detta uppmärksammas allt det skräp som dagligen spolas ner i toaletter runtom i landet, men som egentligen inte borde hamna där. Enligt en undersökning som SIFO genomfört, för Svenskt Vattens räkning, spolar vi årligen ner 7 000 ton skräp - således andra saker än avföring, kiss och toalettpapper.

Vanligaste skräpet som kastas är bomullstussar, flytande kemikalier, tamponger, våtservetter och tops.

- När du spolar ned skräp i toaletten riskerar du att orsaka driftstörningar och stopp i ledningsnätet och att pumparna stannar. Pumparna ska föra avloppsvattnet från ditt hus till reningsverket för rening innan vattnet släpps tillbaks ut i naturen. När det blir stopp i ledningsnätet eller när pumparna stannar finns stor risk att helt orenat avloppsvatten leds till ditt närmaste vattendrag. Innan pumparna stannar på grund av för mycket skräp använder de dessutom mycket mer energi än de gör i ett vatten utan skräp, skriver Svenskt Vatten.

Trots att 9 av 10 hushåll anser att skräp i toaletten är oacceptabelt uppger hela 29 procent att de ibland ändå slänger sådant som inte ska vara där. 60 procent av de som fulspolar uppger att det gör detta för att de inte orkar göra rätt eller saknar kunskap om hur skräpet tas om hand.

Enligt siffrorna i undersökningen är acceptansen för fulspolning högre bland yngre än bland äldre. I åldersgruppen 15-29 år svarar 58 procent att det inte alls är ok att slänga skräp i toaletten, medan samma siffra bland 65+ är 89 procent.