Inflationen taktar av - kan påverka boräntorna

Stagnerad inflation kan leda till stopp av höjda räntor.

Överlag stannade inflaktionstakten i oktober på samma nivå som i september, vilket innebär att den nu anses stå stilla, detta enligt färska siffror från SCB.

– Den oförändrade inflationstakten kan till stor del förklaras av att sjunkande elpriser inte bidrar lika mycket som tidigare, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB.

Experter från de olika storbankerna säger att detta kan innebära att Riksbanken stoppar ytterligare höjningar av styrräntan vid nästa möte.

Styrräntan - den ränta som bland annat påverkar räntan på bolån - ligger just nu på 4 procent. Nästa besked om huruvida den ligger kvar på den nivån framöver eller om den ska justeras kommer på torsdag nästa vecka. Prognosen för styrräntan vid förra beslutet var fortsatta höjningar fram till och med första kvartalet nästa år.