Husägare får ersättning för brister i badrum

Badrummet på bilden är inte badrummet i artikeln.

Badrummet på bilden är inte badrummet i artikeln.

En vattenskada i köket avslöjade brister i badrummet som husägaren nu ska få ersättning för.

Allmänna Reklamationsnämnden rekommenderar Snickarglädje att betala drygt 48 000 kronor till en husägare i Täby, Stockholm, efter att en vattenskada i köket avslöjat att rördragningen i badrummet inte var fackmässigt utförd. Byggentreprenören försvarar sig med att de kommit överens med husägaren om avvikelser från branschreglerna när badrummet byggdes 2012, men eftersom detta avtal inte kunnat bevisas väljer Allmänna Reklamationsnämnden att gå på husägarens linje.

Problemet med rören uppdagades efter att vatten från köket hade runnit in under tätskiktet i badrummet och tvättstugan. Renoveringen av skadorna visade på brister i rördragningen, men det var alltså inte dessa brister som låg till grund för vattenskadan. Däremot ledde de till att husägaren tog dit en besiktningsman som såg att arbetet avvek från branschreglerna på fem punkter och företaget som var där för att renovera rev därefter ut badrummet. Men byggentreprenören är inte nöjd med hur ärendet hanterats.

- Flera av de fel som NN påstår har varit fullt synligt innan vattenskadan. Några av de fel som NN påstår har han orsakat själv. /../ Det har även påpekats av besiktningsman att hur Snickarglädjes arbeten har utförts är svårbedömt efter rivningen. Besiktningen har dessutom inte överenskommits utan skett på enbart NN:s initiativ. Snickarglädje invänder även mot besiktningskostnaden som orimligt hög, skriver de i sitt försvar.

Allmänna Reklamationsnämnden bedömer dock kostnaderna för både besiktningen och avhjälpandet av felen som rimliga. De anser vidare att husägaren gått rätt tillväga när denne har reklamerat skadan efter att den upptäcktes, både genom att säga till i tid och genom att erbjuda byggentreprenören att åtgärda felen.

- Snickarglädje har avvisat kraven på avhjälpande, varför NN har rätt att få ersättning för de kostnader som uppkommit när han har låtit annan entreprenör åtgärda felen, skriver de i sitt beslut.

Byggentreprenören rekommenderas därför att betala 48 309 kronor till husägaren.