Allbygg Scandinavia byggde badrum med allvarliga fel

Ett badrum med felaktigt fall, dock inte badrummet som nämns i artikeln.

Ett badrum med felaktigt fall, dock inte badrummet som nämns i artikeln. Foto: Byggahus.se

Så många fel att badrummet måste göras om. Kunden betalningsbefriad med 177 000 kr av ARN.

En bostadsägare i Borås har hamnat i konflikt med sin badrumsentreprenör efter att de renoverat två badrum med undermåligt resultat. Felen består i allt från skadat kakel och att golvvärmen inte fungerar till felmonterade golvbrunnar och felaktiga fall.

Efter att ha försökt komma överens slutade det med hot om kronofogden, och bostadsägaren valde då att gå till Allmänna Reklamationsnämnden.

Företaget anser inte att de har gjort något fel. De menar bland annat på att de inte fått tillträde till bostaden för att åtgärda felen, samt att de frågetecken som funnits kring timdebiteringen är fel.

- Bolaget har inte fakturerat dubbelt. När hon räknar ut att det är ca 15 timmar per dag är detta fördelade på elektriker, rörmokare och två hantverkare. Vad gäller materialkostnaden finns den specificerad med kvitton och fakturor från bolagets underleverantörer, skriver badrumsentreprenören Allbygg Scandinavia AB.

Efter att ha granskat fallet bedömer Allmänna Reklamationsnämnden att företaget bryter mot en rad punkter. Exempelvis att de presenterat priser exklusive moms trots att det varit en privatperson som köpt tjänsten. Dessutom är arbetet i badrummen felaktigt utfört.

- Nämnden bedömer att avvikelserna från branschpraxis är allvarliga och har särskilt fäst avseende vid felaktigt golvfall, felaktig försegling av tätskikt vid rör/kopplingar, felaktiga vattenrörgenomföringar i golv, för låga avloppstosar och felaktigt monterade golvbrunnar. Bristerna är enligt nämndens bedömning av sådan karaktär att de inte kan åtgärdas utan att tätskiktet bryts, skriver Allmänna Reklamationsnämnden.

Beslutet blir att bostadsägaren ska få betalningsbefrielse på 177 960 kronor samt ersättning på 15 087 kronor för material som denne köpt in och som gått förlorat i renoveringen.