Vattenbolag ska kompensera boende som druckit PFAS-förorenat vatten

PFAS finns bland annat i impregnerat tyg. I fallet med Ronnebyborna fanns det i vattentäkten på grund av föroreningar från brandskum.

PFAS finns bland annat i impregnerat tyg. I fallet med Ronnebyborna fanns det i vattentäkten på grund av föroreningar från brandskum. Foto: Kemikalieinspektionen

Tvisten mellan vattenbolaget och Ronnebyborna är över i tingsrätten, och de boende fick domen med sig.

De boende i Ronneby fick rätt i tingsrätten. Den förenade vattentäkten och det faktum att de druckit av vattnet i flera år utgör källa för skadestånd. Vattenbolaget Ronneby Miljö och Teknik ska med andra ord kompensera de boende. 

Konflikten mellan Ronnebyborna och det kommunala vattenbolaget har pågått sedan 2013, då man upptäckte att vattnet hade för höga halter PFAS. Det handlar om tusentals som druckit förorenat vatten, och de halter av PFAS som uppmätts hos dem som varit anslutna till Brantafors vattenverk är bland de högsta som uppmätts i världen. 165 kommunbor valde till slut att stämma vattenbolaget, och det är den domen som nu har kommit.

Så här skriver tingsrätten i ett pressmeddelande:

- Tingsrätten fastställer att RMT är ansvarigt för att kompensera kärandena för personskada i form av förhöjda halter PFAS i blodet innebärande ökade hälsorisker och fysiska förändringar och försämringar av kroppen.

Tingsrätten menar på att det faktum att man uppmätt förhöjda halter av gifter i de boendes kroppar inneburit en hälsofara, och sämre hälsa än vad personerna skulle ha haft om de inte utsatts för PFAS. Domstolen skriver också att det handlar om en varaktig förändring och försämring av deras kroppar som ger en ökad mottaglighet för skadliga effekter av annan miljöpåverkan. 

Däremot ogillar tingsrätten yrkandet att RMT är ansvarigt för att kompensera för oro och försämrad hälso- och livsprognos.

Tingsrätten var enig i beslutet. Dock kan domen komma att överklagas.