Energi

Värmeprodukter energimärks och får minimikrav

Så kommer energimärkningen att se ut.

Så kommer energimärkningen att se ut. Grafik: Energimyndigheten

Stora energibesparingar väntas när uppvärmningsprodukter energimärks och får ekodesignkrav.

Från och med den här veckan har flertalet uppvärmningsprodukter fått både energimärkning och ekodesignkrav som ska säkerställa en lägstanivå för energieffektivitet och buller. Produkter som exempelvis bullrar mer än kraven tillåter, eller håller sämre energieffektivitet, kommer att tvingas bort från marknaden. Målsättningen är att höja kvaliteten, och samtidigt förenkla för konsumenterna att göra smarta köp.

– Energimärkningen blir en bra hjälp för konsumenten när de ska köpa uppvärmningssystem och är ett komplement till stödet från energi- och klimatrådgivaren i kommunen, säger Energimyndighetens Linn Stengård.

Produkterna som berörs är värmepumpar för vattenburna värmesystem, el-, gas- och oljepannor, varmvattenberedare, ackumulatortankar, solvärmeutrustning och temperaturregulatorer.

Energimyndigheten uppger att EU förväntar sig den största energibesparingen hittills för någon produktgrupp som fått energimärkning och ekodesignkrav.

– Kraven kan leda till effektiviseringar som motsvarar mer än hela Sveriges energitillförsel under ett år. Det skulle innebära att vi undviker utsläpp av 136 miljoner ton koldioxid och dessutom kommer utsläppen av kväveoxidutsläppen i Europa att minska, säger Linn Stengård.