Hälften av LED-lamporna lyser mer än 10 000 timmar

Lamporna har testats i Energimyndighetens Testlab.

Lamporna har testats i Energimyndighetens Testlab. Foto: Oskar Lürén

Energimyndigheten har testat LED-lampor för att se om de klarar livslängdskraven.

50 procent av LED-lamporna klarar livslängdstestet, detta visar siffror från Energimyndighetens Testlab. Där har man testat 87 exemplar av 21 olika LED-lampor, och hälften av dem lös fortfarande efter 10 000 timmar.

Testet påbörjades 2004. Det är generellt något av ett problem att testerna tar så lång tid eftersom de lampor som testas ofta hinner utgå till förmån för nya modeller. Men enligt Energimyndigheten går utvecklingen ändå åt rätt håll.

- Sedan testet startade har det kommit många nya LED-lampor på marknaden och erfarenheten är att kvaliteten ökar och priserna sjunker, säger Christofer Silfvenius, ansvarig för testet.

EU tittar på att införa nya sätt att testa. Tanken är att man framöver ska stresstesta lamporna genom att tända och släcka dem med regelbundna intervall. Därefter kommer man att mäta den procentuella ljusförändringen efter 3 600 timmar.

- Det är ett stresstest för att mäta lampornas tålighet och snabbt hitta lampor som inte har rätt kvalitet. Lampor av god kvalitet klarar av att tändas och släckas, säger Christofer Silfvenius.

Den här nya testmetoden väntas tas i bruk under hösten 2021. Då kommer även nya ekodesignkrav och ny energimärkning.

Tips när du ska köpa lampor

  • Ta hjälp av informationen på lampförpackningen.
  • Hur mycket ljus lampan ger visas som lumen (lm). Ju högre siffra desto mera ljus ger lampan.
  • Du kan välja om skenet från lampan ska vara varmt och rött eller kallt och mer blåaktigt. Detta visas på lampförpackningen som kelvin (K). 2 500–2 700 K betyder varmt sken och 4 000 K eller högre betyder kallt sken.
  • Om du inte är nöjd med din lampa, reklamera lampan i butiken eller E-handeln där du köpt den.
  • Alla lampor som slutat fungera ska lämnas till kommunens miljöstation.