Ekonomi, Energi

Värm huset när elpriset är lågt

Värm huset när elpriset är lågt

Foto: Marlén Eskilsson

Nu kommer tekniken som hjälper dig att dra nytta av dygnets prisvariationer på elbörsen.

Hösten 2012 trädde en ny lag i kraft som ger möjlighet för alla elkunder i Sverige att teckna ett avtal där hushållets elförbrukning debiteras per timme. Fördelen med ett sådant avtal – i jämförelse med ett bundet eller rörligt pris – är att du kan anpassa din elförbrukning mer exakt efter prissvängningarna på den nordiska elbörsen Nordpool. 

– Timprisavtal riktar sig framför allt till personer som förbrukar mycket el i bostaden, till exempel husägare som har elvärmebaserad uppvärmning. För en vanlig elkund med måttlig förbrukning lönar det sig i regel bättre att välja ett så billigt avtal som möjligt, säger Faraz Azima, vd för elbytarsajten Elskling.se.

Syftet med den nya lagen är att stärka elkundernas möjlighet att påverka sin konsumtion. Men enligt en nyligen publicerad rapport från Energimarknadsinspektionen har intresset för timmätning hittills inte varit särskilt stort. Det kan delvis förklaras med bristande information, men också att elhandlarna varit återhållsamma med att marknadsföra produkten. Idag erbjuder knappt hälften av landets elhandelsbolag rörligt timpris i sina avtalsutbud, i regel med några öres påslag per kilowattimme.

– Många bolag har nog gjort bedömningen att det inte är en tillräckligt attraktiv avtalsform. Det är också en förhållandevis liten grupp privatkunder idag som har engagemanget som krävs för att fullt ut dra nytta av timpriser, men intresset lär öka i takt med att tekniken för smarta hem blir mer tillgänglig, säger Faraz Azima.

Att kontinuerligt hålla koll på elbörsen och flytta sin förbrukning till rätt tidpunkter är i praktiken inte lätt. Lösningen är att ta hjälp av styr- och kommunikationssystem som automatiskt kan reagera på prissignaler. Sådan teknik finns idag, till exempel i den senaste generationens värmepumpar. Förutom att värmepumparna kan styras på distans via en uppkopplad dator eller smartphone, kan användaren lägga till en ”smart grid-tjänst”: en webbapplikation som hämtar information från elbörsen och anpassar driften efter rådande elpriser. IVT och NIBE är exempel på värmepumpsföretag som lanserat denna tjänst.

– Spotpriserna på Nordpool finns tillgängliga ett dygn i förväg. Via tjänsterna, Nibe Uplink och Smart Price Adaption, kommer värmepumpen veta vilka tidpunkter elpriset är lågt respektive högt, säger Andreas Johnsson, produktchef på NIBE.

– Om priset till exempel sjunker från klockan 16 till 17 kan värmepumpen vänta med att producera värme och varmvatten till det senare klockslaget och på så sätt spara pengar för användaren.

Med tanke på att huset i sig kan lagra värme är det möjligt att öka värmepumpens effekt under nattetid, då elpriset brukar vara lågt. När priset börjar stiga under morgontimmarna går värmepumpen ner i effekt.

– Man kan säga att värmepumpen gasar och bromsar beroende på prisläget. Detta sker automatiskt utan att husägaren märker någon skillnad på temperatur och komfort inomhus.

Förutom möjligheten att sänka driftskostnaderna för uppvärmning banar tekniken väg för en bättre balans i elnätet som gagnar användningen av grön el, menar Andreas Johnsson.

– Genom att använda el vid rätt tidpunkt kommer vi att kunna minska effekttoppar och behovet av att tillföra fossil energi för elproduktion. Den enskilde husägaren blir i så motto en aktiv del i utvecklingen av ett hållbart energisystem.

Läs om Anders Kjellström som byggt ett eget system för att styra elförbrukningen efter timpriserna.

Så här fungerar timprisavtal
För att få ett timprisavtal behöver du anlita ett elhandelsbolag som erbjuder denna produkt. Elhandelsbolaget kontaktar ditt lokala elnätsbolag som ska se till att elmätaren klarar timmätning. Denna procedur brukar ta ungefär en månad. 
Tänk på att ett timprisavtal både innebär möjligheter och risker. Elpriserna kan variera stort och det gäller att vara beredd på prissvängningar. För att minska risken kan du hos enstaka elhandelsbolag välja ”mixavtal”, som kombinerar rörligt timpris med fast pris (”fast effekt”). Se till att kontrollera eventuella avgifter och påslag som kan tillkomma i avtalet, detta skiljer sig nämligen mellan olika bolag.

På Nordpool, den nordiska elbörsen, kan du se vad elen kostar under olika timmar på dygnet. Morgondagens priser kan du se omkring klockan 13 varje dag. Vissa elhandelsbolag tillhandahåller en priskollstjänst via sin hemsida. Det finns också gratis mobilappar som ger dig koll på aktuella elpriser, bland annat på elbytarsajten elskling.se.