Välj rätt elavtal för solcellerna

Det är värt att se över ditt elavtal när du skaffar solceller. Det gäller att få rätt pris på såväl elen du säljer som den du köper. Här får du tips och råd inför tecknandet av ditt nya elavtal.

Här sitter solceller både på husets och garagets tak.

Här sitter solceller både på husets och garagets tak. Foto: Fastighetsbyrån

När elpriserna skjuter i höjden kan det kännas tryggt att ha solceller på taket. Med solcellerna kan du sänka dina elkostnader och även få igen en slant på att sälja överskottsel från anläggningen. Det finns olika sätt att påverka sin solcellskalkyl och en faktor är att välja rätt elavtal. 

– Som solcellsägare vill du gärna ha ett så bra pris som möjligt för den el du säljer, men det är även viktigt att kontrollera villkoren för den el du köper, säger Erik Wallnér, rådgivare på Solcellskollen.se.

Erik Wallner
Erik Wallnér

För att kunna sälja solel till ett elbolag måste du i regel teckna ett dubbelriktat kontrakt, vilket innebär att du förbinder dig att både sälja och köpa din el av bolaget. 

– Under vinterhalvåret behöver du köpa det mesta av elen och den kostnaden måste vägas in i den totala kalkylen. När du köper el får du även betala moms, energiskatter och eventuella administrationsavgifter, något som inte räknas med när du säljer el. Du kan alltså inte ”kvitta” en kilowattimme köpt el med en kilowattimme såld el. Å andra sidan kompenseras detta med skattereduktionen på 60 öre per kilowattimme för såld el.

I takt med att solcellsmarknaden expanderat har villkoren för att sälja solel blivit mindre generösa jämfört med tidigare, konstaterar Erik Wallnér. 

– De flesta elbolag betalar idag enligt spotpriset på elbörsen, men det går att hitta bolag som ger ett litet påslag, omkring 10–15 öre per kilowattimme. Tänk dock på att detta påslag kan ”ätas upp” om priset på köpt el är dyrare än konkurrenternas. En del bolag har också fördelaktiga premiumerbjudanden som gäller under en begränsad tid. Det gäller med andra ord att läsa det finstilta när du tecknar ett avtal.

Timprisavtal

Det finns även elbolag som erbjuder timprisavtal, en lösning som är lämplig för dem som kan styra sin elanvändning när priserna svänger. Du kan då sälja solel under tidpunkter när priset är högt, för att sedan köpa tillbaka el när priset är lägre. 

– Det är till exempel fördelaktigt om du har solceller och en elbil, som du kan ladda billigt under vissa timmar, i synnerhet nattetid, säger Erik Wallnér.

I likhet med ”vanliga” elkunder gäller det också för solcellsägaren att teckna sitt avtal i rätt tid – och kanske ha lite tur. Kunder som tecknade fasta avtal innan den stora prishöjningen i höstas har kunnat köpa el till ett rimligt pris och samtidigt få en bra slant för såld solel, som baseras på rörligt spotpris.

– Just nu är det kanske inte läge att teckna ett fast avtal för köpt el, då prisnivån för dessa avtal stigit rejält.

Generellt kan man säga att de stigande elpriserna gör solcellsägare till vinnare, trots att det ofta talas om att elpriserna är lägre sommartid än vintertid (då solcellsägaren köper sin el).

– Det stämmer inte alltid att elpriset blir lägre på sommaren. Under den heta och torra sommaren 2018 gick till exempel elpriserna upp markant. Det gynnade alla dem som hade solceller, säger Erik Wallnér.

När du planerar din solcellsanläggning är det bra att fundera över hur elen ska användas. Om du väljer en större anläggning får du mer överskottsel att sälja, vilket i kombination med den nuvarande skattereduktionen kan bli en bra affär. Men om avdraget skulle försvinna blir situationen en annan.

– Då blir det mer lönsamt att använda elen i det egna hushållet. En möjlighet i så fall är att komplettera solcellerna med batterier som kan lagra elen. Det är en teknik som hittills inte varit så lönsam men som mycket väl kan bli det i framtiden.

Jämför din elförbrukning

På Byggahus.se finns en ny funktion för medlemmar som kan jämföra sin elförbrukning i hushållet https://www.byggahus.se/jamfor-elforbrukning. I skrivande stund finns drygt 200 medlemmar som installerat solceller. De flesta har rörligt pris som elavtal, men en ganska stor andel har valt timpris.

5 tips kring solceller och elavtal

Sök efter elbolag som erbjuder ett bra pris på din solel – men jämför också villkoren för vad du får betala för elen, samt eventuella avgifter.

Vissa elbolag erbjuder förmånliga avtal (premiumavtal) i utbyte mot ursprungsgarantier som du kan få för produktion av solel. Bolagen kan hjälpa dig att ansöka om ursprungsgarantier.

Överväg ett timprisavtal om du har möjlighet att styra din elanvändning på ett smart sätt. En del bolag erbjuder tjänster för att till exempel ladda elbilen när priset är lågt.

Läs det finstilta i avtalen. Elbolagen kan ha olika villkor beroende på hur mycket din solcellsanläggning producerar (anläggningens maxeffekt) i relation till hushållets förbrukning.

En del solcellsinstallatörer erbjuder elavtal i sin offert, i samarbete med ett utvalt elbolag. Det kan vara en smidig lösning, men kontrollera villkoren noga och jämför med andra erbjudanden.

Det här påverkar din solcellskalkyl

- Investeringskostnad för anläggningen.
- Anläggningens produktion under året, relaterat till effekt och solläge.
- Elanvändning i hushållet: andel solel samt inköp av el.
- Försäljning, samt skattereduktion (60 öre/kWh) för överskottselen.
- Villkoren i ditt elavtal.
- Elmarknaden och elpriserna.
- Eventuell ersättning för ursprungsgarantier och nätnytta.