Kamin, Värme

Spisinsats, insatskamin eller spiskassett - köpa och installera

Medlemmen jurkellers spisinsats med glas från tre håll.

Medlemmen jurkellers spisinsats med glas från tre håll. Foto: jurkeller

Med en kassett i spisen blir det mer värme i huset och mindre till kråkorna. Här får du veta mer om spisinsatser och vad du bör tänka på inför köp och installation.

Spisinsatsen, även kallad insatskaminen eller spiskassetten, kom som ett svar på 1970-talets energikris. Många villor med öppen spis i gillestugan kunde snabbt energiförbättras med hjälp av en insatskamin i eldstaden.

– Numera finns det inte längre så många öppna spisar i bruk, istället baseras marknaden ofta på utbyte av gamla kaminer, säger Anders Ingvarsson, vd på Eldabutiken i Malmö.

Moderna insatskaminer av etablerat fabrikat har en verkningsgrad över 70 procent, vilket kan jämföras med en öppen spis som har en verkningsgrad kring 5-10 procent. Förutom att du får mer värme i huset sparar du på ved och behöver inte elda lika ofta, framhåller Anders Ingvarsson.

– 1,5 kilo ved, som är lagom volym för en normalstor insats, räcker för ungefär två timmars eldning. Kaminen värmer dessutom upp murstocken, vilket minskar behovet att elda för uppvärmning jämfört med om du använder en fristående braskamin.

Innan du installerar en insatskamin bör den befintliga skorstenen besiktigas av en sotare. 

– Kraven på täthet och brandsäkerhet ökar när du installerar en kassett, så även om det fungerat bra att elda i den öppna spisen så kan skorstenen behöva förstärkas med till exempel ett insatsrör eller glidgjutning av rökkanalerna.

När du ska uppgradera eldstaden måste du även lämna in en bygganmälan till kommunen. Kommunen informerar i detta fall om vilka eldningsregler som gäller där du bor.

– I tätorter gäller ofta så kallad trivseleldning, vilket innebär att eldstaden inte får användas för kontinuerlig uppvärmning av huset. Reglerna kan variera något mellan olika kommuner, men oftast är man begränsad att elda högst två gånger i veckan under vinterhalvåret.

Innan du påbörjar installationen ska du invänta startbesked från kommunen. Efter installationen ska du skicka in ett godkänt besiktningsprotokoll från skorstensfejarmästaren till kommunen som sedan ger dig ett slutbesked. Efter det kan eldstaden tas i bruk.

När du väljer en insatskamin utgår du från den befintliga spisens konstruktion. Det bör vara cirka 5-10 cm luftspalt under och ovan kaminen, samt 1-2 cm till sidoväggarna, för att den varma luften ska cirkulera och spridas på ett effektivt sätt.

– Mät spisens höjd, bredd och djup noggrant, och komplettera med fotografier som underlag när du besöker din värmebutik, tipsar Anders Ingvarsson.

Att installera en insatskamin kan vara mer eller mindre krångligt, beroende på hur eldstaden och rökkanalerna ser ut.

– Vissa händiga husägare klarar jobbet själv, men är man det minsta osäker bör man anlita en professionell installatör. Tänk på att installationen måste vara godkänd av en fackman innan du får börja elda.

Olika modeller av spisinsatser

Nya spisinsatser för öppna spisar består av gjutjärn eller plåt. De traditionella modellerna har två öppningsbara luckor, men det är numera också vanligt med en heltäckande glaslucka för att få större insyn i brasan. Exklusivare modeller är utrustade med säkerhetsfunktioner, till exempel självlåsande luckor vid hög temperatur.

Förutom insatskaminer för öppna spisar finns det modeller som är avsedda för frimurning av en ny spis. Då monteras insatsen först och sedan muras en lämplig spis runt den.

Funktion: Kaminerna har luftintag, under eller längs sidorna, som suger in rumsluften, samt ett spjäll med vilket du manuellt kan reglera luftflödet och värmeutbytet. I vanliga fall räcker det att försörja kaminen med rumsluft, men de flesta kaminer är också förberedda för uteluftsanslutning. En del modeller är klädda med värmeflänsar för att underlätta värmecirkulationen. 

Komplement för värmespridning: Ett vanligt knep för att sprida värmen är att montera in ett varmluftsgaller i ett hålrum på murstocken ovanför kaminen. Det går också att placera en varmluftsdriven fläkt uppe på spishyllan eller i omedelbar närhet till spisen.

Tillval: För att spisen ska bli tilltalande behöver du ofta komplettera installationen, till exempel med en dekorram och dekorgaller som anpassar öppningen och täcker skarvarna mellan kamin och spis. 

Energiprestanda: De flesta insatskaminer har en värmeeffekt inom spannet 3-9 kilowatt och en verkningsgrad kring 70-80 procent.

Miljömärkning: Insatskaminen bör vara typgodkänd, CE-märkt, för att garantera att produkten är säker. Vissa modeller är även Svanenmärkta, vilket innebär att de är testade för att klara högt ställda miljökrav. Moderna kaminer har ett dubbelt förbränningssystem, Clean Burning System, som ger effektivare förbränning och därmed lägre föroreningar.

Prisnivå: 10 000-20 000 kr, beroende på storlek, design och funktioner. Merparten av modellerna finns inom prisspannet 12 000-15 000 kr. 

Tillval: Räkna med en extrakostnad på ca 1000-2000 kr för täckgaller mm.

Hållbarhet: En insatskamin som eldas och sköts på korrekt sätt bör ha en livslängd på minst 20-25 år. Vissa underhållsåtgärder kan behövas efterhand, t ex byte av packning kring kaminluckorna.

Installation av spisinsats

Att montera en insatskamin i en öppen spis kräver kunskap och händighet. Det är viktigt att anslutningen mellan kaminen och rökkanalen blir helt tät. Vid montering tar man alltid bort det befintliga spjället i den öppna spisen. Därefter måste rökgaskanalen anpassas till det stålrör eller gjutjärnsrör som ska monteras mellan kaminen och rökkanalen. Skarven mellan kamin och rör behöver därefter tätas med pannkitt. Installationsanvisningar brukar medfölja vid köp av kamin, men det finns även tips på nätet som du kan följa.

Kostnaden för att anlita en installatör beror på hur eldstaden är konstruerad, men brukar normalt hamna kring 5 000-7 000 kr.

Tänk på det här när du köper spisinsats

  1. Kontrollera eldstadens och skorstenens skick – ta kontakt med en skorstensfejarmästare.
  2. Gör en bygganmälan hos kommunen. Observera eldningsreglerna.
  3. Välj en modell anpassad efter spisutrymmet. Mät utrymmet noga med hänsyn till luftspalter.
  4. Ta hänsyn till pris, kvalitet, design, miljömärkning och värmeeffekt när du väljer kamin.
  5. Kontrollera villkor för produktgaranti och support. 
  6. Överväg hur installationen ska genomföras. Anlita en installatör om du är osäker.
  7. Efter installationen - kontakta en skorstensfejarmästare eller annan sakkunnig för slutbesiktning. 
  8. När eldstaden är i bruk bör den askas ur regelbundet och sotas ungefär vart 3:e år.