Solceller, Värme

Solceller integrerade i glas, tak och andra byggmaterial

Trenden att integrera solenergisystem i byggnadsmaterial har börjat slå igenom på olika håll i Europa, men i Sverige är exemplen fortfarande få. Kunskapsbrist och skepsis hos byggvarubranschen är några av förklaringarna.

Fönster med solceller i övre halvan.

Fönster med solceller i övre halvan. Foto: Energibanken AB

Prisfallet på solceller, i kombination med det statliga investeringsstödet, har lett till ett kraftigt ökat intresse för att installera solcellsanläggningar. Installationerna sker vanligtvis på befintliga takytor. Samtidigt arbetar arkitekter och ingenjörer runt om i Europa med tekniken att bygga in solenergisystem i byggnadernas skal.

– I länder som Frankrike, Tyskland och Schweiz har man kommit en rätt bra bit på väg med att integrera solceller i tak, fasader och andra byggnadsdelar. Även i Sverige finns exempel på tillämpningar, men det handlar om relativt få byggnader hittills, säger Michiel van Noord, konsult inom solenergi och hållbar stadsutveckling på ESAM.

Solceller integrerade i solskydd

Förutom möjligheten att producera el till huset är det främst av estetiska skäl som man vill satsa på integrerade lösningar. Ett vanligt tillämpningsområde, främst i offentliga byggnader, är att kombinera solceller med solavskärmning.

– I det här fallet används solcellerna både för att producera el och för att minska behovet av kylning under sommartid, vilket gör att byggnadens elbehov blir lägre.

Solskydd med solceller
Solceller integrerade i solskydd. Foto: Solarchoice.net

Solceller integrerade i tak, fasad, glas och plåt

Solceller går ofta bra att integrera med byggmaterial som glas och plåt. Solenergisystemen kan också ersätta befintliga tak- och fasadmaterial.

– Integrerade solenergisystem behöver inte nödvändigtvis innebära stora merkostnader, om andra material kan ersättas. Man får också tänka på att byggnaden långsiktigt kan få en lägre driftskostnad, tack vare energiproduktionen.

Villa Tyresö
Villa Tyresö har takpannor med integrerade solceller. Foto: SolTech Energy

Ännu så länge är utbudet av integrerade solenergisystem litet i Sverige och de tillämpningar som finns är specialiserade.

– Det gör att kostnaden för material och installation blir förhållandevis hög, jämfört om man haft en serieproduktion med mer standardiserade produkter. Kunskapen inom byggbranschen är också rätt bristfällig, samtidigt som det bara är ett fåtal arkitekter ännu som fördjupat sig i tekniken, säger Michiel van Noord.

Ett visst intresse finns dock inom branschen, främst hos taktillverkare. Bland annat har företaget Plannja i år lanserat ett taksystem med integrerad solvärme. Företaget säljer också solcellspaneler, men i detta fall handlar det om traditionella, fristående system. Även företaget Monier har använt tekniken, men ännu inte i Sverige.

– Byggvaruhandeln är lite skeptisk mot att saluföra sådana system. Ett troligt skäl är det gjordes en satsning i Danmark häromåret som inte blev lyckosamt. Det finns en osäkerhet på den här marknaden, vilket delvis har att göra med nyckfulla politiska beslut om subventioner, säger Johan Johansson, teknisk konsult på Monier.

One Tonne Life
Experimentvillan One Tonne Life från A-hus har solceller integrerade i söderfasad och tak. Foto: A-hus

Villa Carpe Sole med solceller integrerade i svart tegeltak

Villaägaren och entreprenören Per-Olof Egsten är en av dem som vill gå i bräschen för integrerad solenergiteknik i småhus. Han håller just nu på att färdigställa ”Villa Carpe Sole” utanför Trelleborg. Villan ska bli ett plusenergihus som pryds med ett svart tegeltak med infällda solcellsmoduler.

– Det är byggt så att man inte kan se att takytan har solceller, resultatet blir mycket estetiskt tilltalande, säger Per-Olof Egsten.

Egstens hus är exklusivt, men hans plan är att bygga ett helt villaområde i Båstad där tekniken med integrerad solenergi tillämpas.

- Metoden och materialen vi använder där kommer att bli mer standardiserad och kostnadsmässigt anpassad för gemene man, säger Egsten.

Läs mer

Solceller på taket ska täcka hela energibehovet