Solceller, Värme

Solceller på taket ska täcka hela energibehovet

Vellingebon Gunnar Tjernberg har satsat närmare 300 000 kronor på en egen solcellsanläggning för elproduktion. Anläggningen kommer att trygga hushållets framtida elförsörjning – och mer därtill.

Gunnar Tjernberg framför huset i Vellinge.

Gunnar Tjernberg framför huset i Vellinge. Foto: Lars Bärtås

Efter en veckas installationsarbete är solcellsanläggningen på plats och färdig att kopplas in på nätet. Anläggningen består av 57 seriekopplade moduler som täcker hela villatakets sida i söderläge. Modulerna når en sammanlagd toppeffekt på 16,5 kilowatt (kW) och beräknas ge en årlig elproduktion på 15 000-16 000 kilowattimmar (kWh). Det är mer än vad Gunnar Tjernberg och hans familj brukar göra av med i sitt hus under ett år. Huset, byggt 1991, är välisolerat och värms med en luft/vattenvärmepump på 9 kW.

– De senaste åren har hushållets elförbrukning uppgått till knappt 12 000 kWh, inklusive värme, varmvatten och hushållsel. Jämför man det årliga behovet av köpt el med vår förväntade produktion av solel blir alltså huset ett ”plusenergihus”, konstaterar Gunnar.

Det optimala solläget, i kombination med den stora takytan, gav motiv till att satsa på en rejäl solcellsanläggning. Av estetiska skäl bestämde sig Gunnar för att lägga på lite fler paneler än vad han egentligen behövde. 

– Det hade sett konstigt ut att lämna kvar en liten yta med takpannor, enbart för att matcha modulernas effekt med energibehovet.

Säljer överskottet

Gunnar räknar med att anläggningen kommer att leverera ett stort överskott under sommarhalvåret. Överskottselen kan säljas till ett elhandelsbolag. Dessutom kan familjen få skattereduktion med 60 öre per kWh som matas in på elnätet.

– Man bör ju eftersträva att använda så mycket som möjligt av den egenproducerade elen själv, eftersom det oftast är mer fördelaktigt än att sälja överskottet. Jag har nu långtgående planer på att skaffa en elbil, vilket är perfekt att kombinera med tillgång till egen el.

Gunnar jobbar till vardags inom värmepumpsbranschen och hans intresse för teknik och energi är en ytterligare anledning till att hans investering.

–  Men det handlar inte bara om teknik och ekonomi: Jag ser det också som en insats för miljön, i så måtto att vi bidrar med produktion av förnybar el både till det egna hushållet och till det allmänna elnätet.

Hitta rätt leverantör

Gunnar berättar att han redan för två år sedan beslutade sig för att bli egen elproducent. Han skickade in en ansökan till länsstyrelsen om statligt solcellsbidrag och började leta efter en lämplig leverantör. Under letandets gång insåg han att solenergibranschen har sina mörka fläckar.

– Den första leverantören jag tog kontakt med skickade mig en orderbekräftelse, istället för en offert, med krav på förskottsbetalning före installation. Ett sådant företag vill man ju inte anlita.

– En annan mer välkänd leverantör granskade mitt tak via google maps och föreslog att jag skulle välja en mindre solcellsanläggning ”med hänsyn till stegen på taket”. Grejen är att jag aldrig haft någon stege på taket… Leverantören hade uppenbarligen spanat in fel hus!

Efter dessa missöden tog Gunnar kontakt med ett lokalt förankrat energibolag, som säljer solcellspaket via en underleverantör. Bolaget erbjöd ett hembesök för att ta fram en offert, och efter att ha granskat paketerbjudandet och villkoren bestämde sig Gunnar för att slå till. Priset för hela anläggningen inklusive installation, blev 294 000 kronor. Om Gunnar får statligt solcellsstöd, vilket han räknar med, kommer han att få tillbaka 35 procent av kostnaden (103 000 kronor!!).

– Solcellspaneler har en lång livslängd, uppemot 30-40 år, så jag ser det som en långsiktig investering. På sikt ger det bättre avkastning än att sätta in pengarna på ett vanligt bankkonto.

Beståndsdelarna i Gunnars anläggning

I Gunnars anläggning ingår en 3-fas växelriktare på 15 kilowatt som omvandlar likströmmen från solcellerna till växelström och som skyddar spänningsnivån vid inmatning på nätet.

Gunnar har även valt att installera en så kallad smart mätare, som gör det enkelt att följa elproduktionen via en webbplats eller en mobilapp. Dessutom har han lagt till en certifikatmätare för att kunna handla med elcertifikat, baserat på anläggningens bruttoproduktion. Elcertifikat är ett marknadsbaserat stödsystem för förnybar elproduktion som handhas av Energimyndigheten. I teorin kan alla mikroproducenter ansluta sig till systemet, men eftersom det kräver en hel del pappersjobb anser många att det inte är mödan värt.

– Man får ett certifikat per 1000 kilowattimmar producerad el, vilket i dagsläget är värt cirka 150 kronor. I mitt fall skulle jag alltså kunna sälja certifikat för omkring 2000 kronor om året, minus en avgift för ombudstjänsten. Certifikatmätaren kostar också några tusenlappar, så det lär dröja innan minus blir plus. Men med tanke på anläggningens kapacitet kändes det motiverat att lägga till den tjänsten.

Även om solcellsanläggningen kan leverera uppemot 16 000 kilowattimmar om året kan Gunnar inte riktigt få ut hela effekten på grund av att husets huvudsäkring är begränsad till 20 ampere.

– Alternativet är att öka huvudsäkringens storlek till 25 ampere, men då får jag en högre elnätsavgift som knappast uppväger de extra kilowattimmarna som jag kan få ut.

Krångligt att bli egen elproducent

Det krävs lite tekniskt intresse för att satsa på egen elproduktion, konstaterar Gunnar. Och byråkratin kan verka avskräckande. Till exempel måste en mikroproducent momsregistrera sig hos Skatteverket för att kunna utnyttja skattereduktionen.

– Regelverket borde förenklas, men nu är saken som den är. På det hela taget är jag nöjd över att anläggningen äntligen är på plats. Dessutom får jag skäl att vara lite extra nöjd, så fort solen tittar fram!

Så planerar du för mikroproduktion:

* Utgå från hushållets behov av köpt el och undersök förutsättningarna för att installera solcellspaneler (takytor, lutning, orientering). Läs på om teknik och villkor för egen elproduktion.

* Kontakta ditt lokala elnätsföretag för godkännande om att ansluta egen elproduktion. Det är elnätsföretaget som ska besiktiga anläggningen när installationen är klar och som också ansvarar för mätning och redovisning av produktionsresultat till Skatteverket.

* Jämför produkter och ta in offerter från olika leverantörer. Ta reda på vilka tjänster som ingår. (Enklast är beställa kompletta solcellspaket, inklusive installation). Begär referenser och kontrollera uppgifter om garanti och service i leverantörernas avtal.
* Ansök om statligt stöd hos länsstyrelsen för solcellsinstallation. Denna ansökan kan göras i ett tidigt skede, då bidragskön är lång. Överväg också att ansöka om elcertifikat och ursprungsgarantier för din framtida elproduktion.

* Var noga med att installationen är fackmannamässigt utförd. För nätanslutningen krävs en behörig elinstallatör.

* Fyll i momsregistrering hos Skatteverket för att kunna sälja el. (Vissa leverantörer erbjuder denna tjänst). Välj ett elhandelsföretag för att sälja överskottsel från din anläggning. På hemsidan egensolel.se finns en lista över elhandelsföretag som köper el av mikroproducenter.

Läs mer
Värmer villan med både solfångare, solceller och hybridsystem
Solenergi minskar familjens elnota
Solceller som takyta?
Projekt: Bygga egen solfångare!