Värme, Energi

Solceller fortsätter växa i popularitet

Fler och fler väljer solceller.

Fler och fler väljer solceller. Foto: Colorbox

Solceller blir en allt vanligare syn på hustaken i takt med att priset på moduler och system sjunker.

2012 installerades 8,1 MW solceller i Sverige, men i fjol mer än dubblerades den siffran. En rapport från Energimyndigheten visar att det installerades hela 19 MW solceller landet över under förra året. Den totala solcellseffekten landade på 43,1 MW under 2013. En bidragande orsak till det starka intresset uppges vara solcellsbidraget, men även det faktum att priset på solcellssystem och nyckelfärdiga moduler sjunkit i hög takt.

Framöver väntas dock inte priserna sjunka i samma takt, utan de uppges nu ha stabiliserats internationellt sett och kommer därför framför allt att påverkas av hur stor försäljningen blir. Därmed inte sagt att Energimyndigheten spår någon förändring när det kommer till den växande populariteten.

-Trots den snabba prisutvecklingen och ett stort intresse från allmänheten så är den svenska solcellsmarknaden fortfarande i hög grad bunden till olika politiska beslut, såsom solcellsstödet och förslaget om skattereduktion. På sikt så tror jag dock att vi kommer att få se en fortsatt växande solcellsmarknad i Sverige eftersom intresset är stort bland allmänheten och en majoritet av den svenska befolkning vill se större satsningar inom solenergi, säger Johan Lindahl på Uppsala Universitet som ansvarar för att ta fram den svenska statistiken på uppdrag av Energimyndigheten.