Energi

Reparationer av värmepumpar - en bluffverksamhet?

Reparationer av värmepumpar - en bluffverksamhet?

Foto: Medlemmen A.J

Folksams djupgranskning av skadekontroller hos värmepumpar visar att många husägare överdebiteras för reparationen.

Antalet skador på värmepumpar har ökat stadigt sedan 1999, men förra året skådade äntligen en minskning enligt färsk statistik från Folksam. Men i samband med framtagandet av statistiken upptäckte även försäkringsbolaget att det skiljer 60 procent på skadevärdet och reparationen.

– Det är rent ut sagt skrämmande. Med en så stor minskning av reparationskostnad efter skadekontroll kan man misstänka att reparatörer väljer att både överdebitera och hitta på skador, säger Folksams Robert Öhrner.

Djupgranskningen genomfördes för att undersöka huruvida kostnaderna är rimliga i förhållande till skadan. Deras siffror visar på att skadevärdet för totalt 50 skadekontroller uppgick till 3,6 miljoner kronor enligt förslag från reparatören, men att de faktiska reparationerna enligt deras beräkningar bara borde ha uppgått till 1,42 miljoner kronor. Det innebär att många konsumenter blir överdebiterade vid skador på deras värmepumpar.

Rapporten visar att det både förekommer överpriser och påhittade skador och felbedömningar.

- Dessutom ser vi i flera fall att både konsumenter och reparatörer begår miljöbrott i samband med reparationer, då det idag är lagkrav på certifiering vi handhavande av gas i värmepump. Men om man följer våra reparationsråd så kan man undvika dessa fällor, säger Robert Öhrner.