Byggahus.se
Efter många års uppskattning av kompetensen på forumet har jag hamnat i eget dilemma att ventilera.
Bakgrunden är att jag köpte en hus hösten 2021 med en brokig historik. Det har varit ett antal ägare under åren med koppling till baltikum och exekutiv försäljning. En del renoveringar har gjorts och vissa utan att slutföras så totalt är underhållet eftersatt. Det fanns 2 permanentboende hyresgäster i huset sedan cirka 2 år tillbaka vid övertagandet.
Vid mitt besök av huset i mitten av december 2021 möttes jag av vattenplask på golvet. Ytterligare inspektion visade att mer än halva bottenplanet samt i stort hela källarplanet var vattenbegjutet. Vattnet kom från en brusten koppling i en påbörjad installation av badrum på övervåningen.
Försäkringsbolaget skickade ut representant från lokal byggfirma som tittade på skadan.
2 dagar senare kom svaret via mejl att skadan ej var ersättningsbar eftersom installationen ej var utförd enligt gällande regler.
Efter reparation av den brustna kopplingen markerade vattenmätaren fortsatt förbrukning. Det visade sig då finnas ytterligare en brusten koppling i motsatt hörn av byggnaden. Det innebar alltså att begjutningen gjorts från 2 olika läckor i vardera änden av huset.
Samtidigt aktualiserades att en säkring till cirkulationspumpen bytts ut i samband med upptäckten av skadan. Någon direkt koppling till frysning hade inte gjorts i samband med det, antagligen på grund av att självcirkulation och direktvärme från källaren gett känslan av att värmen fungerade.
Då båda upptäckta läckagen fanns i var sin ände av huset och alltså låg på längst avstånd från värmepannan och en rimlig grundorsak till båda dessa skador torde vara bristande värmecirkulation och därav sönderfrysning.
Efter denna upptäckt togs ny kontakt med försäkringsbolaget med hypotesen om frysning och att det fanns ytterligare skada. Detta ledde till att man nu gjorde ett besök på platsen för eventuell omprövning av skadan.
Efter en del kommunicerande återkom man med att gamla beslutet låg fast. (se nedan)

Min argumentation är att bedömningen primärt måste grundas på orsaken till skadan, dvs att värmecirkulationen fallerat. Att det i steg 2 funnits brister i installationen är ju inget som påverkat skadeorsaken utan möjligen följden av skadan.
Det vill säga bedömningen om korrekt installation kunnat förhindra spridning av vattenskadan till hela huset. För min del hävdar jag att även korrekt installation har svårt att bemästra fritt flödande vatten.

Tacksam om någon har synpunkter eller kanske egna erfarenheter kring liknande händelse.


Beslutet från försäkringsbolaget:
upload_2022-4-3_13-56-17.png
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
 • Gilla
-MH- och 2 till
 • Laddar…
Fast om den andra anslutningen också frusit sönder pga cirkulationspumpen trots att huset i övrigt varit varmt känns det väl som att den varit lite väl utsatt?
Var allt kring den kopplingen gjort enligt gällande regelverk?

Sen är ju grundformuleringen för all form av ersättning från försäkringsbolag att det ska vara en skada som är plötslig och oförutsebar.
Den andra delen känns inte helt applicerbar här, då det varit väl känt att det finns brister i systemet.

Känns spontant att du kommer ha rejäl uppförsbacke och att jag hoppas att priset på huset var så bra att du har möjlighet att åtgärda bristerna som den brokiga historien lett till.
 
 • Gilla
-MH- och 4 till
 • Laddar…
C
Om man "plockar isär" FB:s svar listar de ju där upp fem stycken föreskrifter från villkoret som de "sammantaget" anser inte varit uppfyllda.

Om du går igenom var och en av dessa, vad är din uppfattning?
1. Avviker installationen (väsentligen) från vad som kan betraktas som fackmässigt vid tiden för installationen?
2. Har åtgärder vidtagits för att förhindra frysning? (Att hålla fastigheten uppvärmd måste ju betraktas som en sådan åtgärd tänker jag)
3. Har avsikten varit att hålla en innetemperatur på minst 15 grader?
4. Har byggnaden avsiktligt kallställts?
5. Har det skett regelbunden tillsyn av byggnaden?

Låter spontant som att det är rätt enkelt att belägga att man inte varit oaktsam vad gäller åtminstone några av dessa punkter.
 
 • Gilla
Dowser4711
 • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Fast om den andra anslutningen också frusit sönder pga cirkulationspumpen trots att huset i övrigt varit varmt känns det väl som att den varit lite väl utsatt?
Var allt kring den kopplingen gjort enligt gällande regelverk?

Sen är ju grundformuleringen för all form av ersättning från försäkringsbolag att det ska vara en skada som är plötslig och oförutsebar.
Den andra delen känns inte helt applicerbar här, då det varit väl känt att det finns brister i systemet.

Känns spontant att du kommer ha rejäl uppförsbacke och att jag hoppas att priset på huset var så bra att du har möjlighet att åtgärda bristerna som den brokiga historien lett till.
I båda fallen var det kopplingen som brustit om än på olika sätt. En koppling är ju trots allt bara en koppling och bristen mot regelverket avser rörmanschett och avlopp.

Min uppfattning är ju att skadan i cirkulationen var oförutsedd och oförutsägbar.
 
C cpalm skrev:
Om man "plockar isär" FB:s svar listar de ju där upp fem stycken föreskrifter från villkoret som de "sammantaget" anser inte varit uppfyllda.

Om du går igenom var och en av dessa, vad är din uppfattning?
1. Avviker installationen (väsentligen) från vad som kan betraktas som fackmässigt vid tiden för installationen?
2. Har åtgärder vidtagits för att förhindra frysning? (Att hålla fastigheten uppvärmd måste ju betraktas som en sådan åtgärd tänker jag)
3. Har avsikten varit att hålla en innetemperatur på minst 15 grader?
4. Har byggnaden avsiktligt kallställts?
5. Har det skett regelbunden tillsyn av byggnaden?

Låter spontant som att det är rätt enkelt att belägga att man inte varit oaktsam vad gäller åtminstone några av dessa punkter.
Jo samtliga dessa punkter har bemötts av mej.
1. Är en typisk resultat från hantverkare som har referenser mot baltikum. Trots allt bra material men inte standard i Sverige.
2-3 . Byggnaden har varit uppvärmd med över 15 grader.
4. Nej
5. Regelbunden är en tolkning men med några dagars mellanrum på plats inomhus.
 
C
BerraBo BerraBo skrev:
bristen mot regelverket avser rörmanschett och avlopp
Du menar att de konkret hänvisat till brister i installationen som inte har något med skadorna att göra?
Det låter konstigt, det skulle jag aldrig acceptera. Det relevanta här är ju om det finns några avvikelser som kan ha bidragit till att skadan uppstått eller förvärrat konsekvenserna av skadan.

Sen tror jag å andra sidan inte att man kan göra det så enkelt för sig som att argumentera att "en koppling är en koppling". Är det rätt typ av koppling, är den rätt monterad, är rören förlagda på ett lämpligt sätt, osv.
 
Uppenbarligen har byggnaden inte varit tillräckligt uppvärmd för att förhindra frysning...
 
 • Gilla
SågspånPappspikEternit
 • Laddar…
Det svåraste villkoret kring kraven på aktsamhet mot frysskada torde vara :

Åtgärder ska vidtas så att vattenledningar och anslutna anordningar inte fryser sönder.


Man kan ju undra hur det är tänkt att komma förbi det villkoret om man hävdar frysning.
 
 • Gilla
SonnyListon och 2 till
 • Laddar…
C cpalm skrev:
Du menar att de konkret hänvisat till brister i installationen som inte har något med skadorna att göra?
Det låter konstigt, det skulle jag aldrig acceptera. Det relevanta här är ju om det finns några avvikelser som kan ha bidragit till att skadan uppstått eller förvärrat konsekvenserna av skadan.

Sen tror jag å andra sidan inte att man kan göra det så enkelt för sig som att argumentera att "en koppling är en koppling". Är det rätt typ av koppling, är den rätt monterad, är rören förlagda på ett lämpligt sätt, osv.
Ja det jobbiga som jag ser det är att man inte vill se bristen med värmecirkulation som grundorsaken.
Vad kan det vara utan att tillgodose egna syften?
Hur pass sannolikt skulle det vara att 2 kopplingar går sönder ungefär samtidigt och det då också inträffat fel på cirkulationspumpen.
Det är alltså utbildade skadereglerare som anser att det är möjligt men att man inte kan bortse från att det skett oberoende av varann..
 
BerraBo BerraBo skrev:
I båda fallen var det kopplingen som brustit om än på olika sätt. En koppling är ju trots allt bara en koppling och bristen mot regelverket avser rörmanschett och avlopp.
Frånsett frågan från @cpalm ang. kopplingen, hade ett avlopp bidragit till att minimera skadan?
I så fall kan det mycket väl anses som att själva skadan orsakats, eller förvärrats av detta.

Min uppfattning är ju att skadan i cirkulationen var oförutsedd och oförutsägbar.
Ja, att cirkulationspumpen dragit en säkring låter ju onekligen som något som uppfyller kraven.
Dock är det väl mer tveksam om det hade blivit några/så stora konsekvenser om anläggningen i övrigt uppfyllt alla regelverk?

Om du kan påvisa att bristerna inte hade någon inverkan på den slutgiltiga skadan så bör du få full ersättning, men det lär vara något du får processa om då det inte låter som något direkt solklart fall.
 
 • Gilla
Jörgen63 och 1 till
 • Laddar…
C
BerraBo BerraBo skrev:
Jo samtliga dessa punkter har bemötts av mej.
Hur har de ställt sig till detta då?
Eller har de bara vidhållit sin uppfattning och därmed implicit menar att de inte tror på dig, eller att det du gjort inte varit tillräckligt?

BerraBo BerraBo skrev:
Man kan ju undra hur det är tänkt att komma förbi det villkoret om man hävdar frysning.
Aktsamhetskraven skall inte läsas som att du måste se till att det är omöjligt att en skada kan uppstå.
Utan det handlar ju om vad som rimligen kan förväntas - att du inte varit försumlig eller oaktsam.
Annars skulle försäkringen vara meningslös.
 
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Frånsett frågan från @cpalm ang. kopplingen, hade ett avlopp bidragit till att minimera skadan?
I så fall kan det mycket väl anses som att själva skadan orsakats, eller förvärrats av detta.
Jo tveklöst är det så att korrekt avlopp dränerat vattnet bättre. Däremot hävdar jag att det i vilket fall inte varit tillräckligt för att skadan skulle fått ungefär samma omfattning.

Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Om du kan påvisa att bristerna inte hade någon inverkan på den slutgiltiga skadan så bör du få full ersättning, men det lär vara något du får processa om då det inte låter som något direkt solklart fall.
Jo det är den stora frågan om det är meningsfullt att ta striden. Lite av det som jag försöker utröna här.
 
 • Gilla
Dowser4711
 • Laddar…
C cpalm skrev:
Hur har de ställt sig till detta då?
Eller har de bara vidhållit sin uppfattning och därmed implicit menar att de inte tror på dig, eller att det du gjort inte varit tillräckligt?
Jag har inte fått direkt svar på vilken punkt som i så fall är bristfällig utan bara den samlade bedömningen tillsammans med bristerna i installationen.

C cpalm skrev:
Aktsamhetskraven skall inte läsas som att du måste se till att det är omöjligt att en skada kan uppstå.
Utan det handlar ju om vad som rimligen kan förväntas - att du inte varit försumlig eller oaktsam.
Annars skulle försäkringen vara meningslös.
Jo vi har fört resonemang kring tillsyn som är det enda som kan värderas olika. Jag har hävdat att några dagar borde vara tillräckligt.
Dom anser att jag borde stängt av vattnet eftersom det inte fanns några boende just då.
Självklart ett bra tips i efterhand men det var faktiskt 2 personer med besittningsrätt på adressen även om de inte var på plats för tillfället.
 
BerraBo BerraBo skrev:
Jo tveklöst är det så att korrekt avlopp dränerat vattnet bättre. Däremot hävdar jag att det i vilket fall inte varit tillräckligt för att skadan skulle fått ungefär samma omfattning.
Om du kan få någon (trovärdig) att intyga att typen/utförandet av kopplingen inte påverkat risken för att frysa sönder i samband med cirkulations-stoppet och att det faktiskt hade blivit samma resultat av skadan även om ett avlopp funnits (och att övriga regelverk varit uppfyllda) så bör du nog ha en god möjlighet att få rätt i slutänden.

Men jag skulle nog säga att beviskravet i praktiken står på dig nu när de har fastställt att det inte uppfyller regelverken.
 
 • Gilla
cpalm
 • Laddar…
C
BerraBo BerraBo skrev:
det var faktiskt 2 personer med besittningsrätt på adressen även om de inte var på plats för tillfället.
Låter som en högst rimlig "ursäkt" att inte stänga av vattnet tycker jag.
Nej, jag skulle nog ta det vidare, även om vi nu så klart bara har ena sidan av myntet.
 
 • Gilla
Dowser4711
 • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.