Badrum

Reglerna för att bygga eller renovera badrum

Tidigare har det varit förvirring kring hur man bygger badrum i trähus. Att två konkurrerande branschförbund, BKR och GVK har haft olika syn på hur ett bra våtrum ska utföras gjorde inte gjort saken enklare.

Ett badrum som renoverades 2017.

Ett badrum som renoverades 2017. Foto: Marlén Eskilsson

Men den tiden är förbi. Den som vill bygga sitt badrum själv kan lugnt välja en av branschreglerna, GVKs ”Säkra våtrum” eller ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)”. Försäkringsbolagen jämställer de två branschreglerna och menar att huvudsaken är att du har följt en av dem och därmed utfört arbetet på ett fackmannamässigt sätt.

Byggahus.se gjorde en undersökning i juli 2021 som visade att försäkringsbolagen Folksam, Hedvig, Ica försäkring, If, Länsförsäkringar, Moderna och Trygg-Hansa INTE tittar på om det är en auktoriserad badrumsentreprenör som har byggt badrummet eller en hemmafixare. Det viktiga är att arbetet är utfört enligt gällande branschregler.

Läs mer: Vilka försäkringsbolag kräver våtrumsintyg eller kvalitetsdokument för att ersätta vattenskada?

Anlita hantverkare för badrummet eller ej?

När du anlitar ett proffs för att bygga eller renovera badrummet, kan du lugnt välja någon som är auktoriserad enligt BBV eller GVKs Säkra Våtrum och vara säker på att få ersättning om du får vattenskador i badrummet. Tänk på att spara kvittot.

När Ola Johansson som är skadereglerare vid Folksam i Malmö får in ett badrumsskadeärende besiktigar han badrummet för att se om arbetet var fackmannamässigt utfört, enligt en av de två gällande branschreglerna.

– Ett fel som jag har träffat på är att man har monterat för lite av tätskiktet. I byggvaruhandeln räknar de ut åt kunden hur mycket som ska upp på väggen. De har dock kunder som lämnar tillbaka det som blev över när jobbet var klar. Så här får man inte göra, allt tätskikt ska upp i badrummet enligt tillverkarens anvisningar, annars börjar det tränga ut fukt någonstans, säger Ola Johansson.

– Min erfarenhet är att många gör-det-självare utför arbetet noggrannare än entreprenören, säger Magnus Sundin.

Magnus Sundin som är ansvarig för skadereglering på försäkringsbolaget If berättar att If aldrig säger hur ett badrum ska byggas. Entreprenören ska lämna garanti på utfört jobb som är fackmannamässigt utfört. När en skada uppstår upptäcker man vid försäkringsbolaget hur det är byggt.

– Har man då intyg på att arbetet är utfört av en auktoriserad entreprenör ersätter vi skadan fullt ut, säger Magnus Sundin. Samma sak gäller om gör-det-självaren kan visa att han har utfört arbetet enligt gällande branschregler. T ex kan man ta bilder på jobbet under arbetets gång för att visa hur man har gått till väga.

– Min erfarenhet är att många gör-det-självare utför arbetet noggrannare än entreprenören, säger Magnus Sundin.

Bedömning av det fackmässiga utförandet

Anders Håkansson som är skadeförebyggare vid Länsförsäkringar Skåne berättar att man, i samband med anmäld skada, bedömer det fackmässiga utförandet. Kravet på fackmässigt utförande gäller oavsett om privatperson gjort arbetet. Fackmässigheten bedöms alltid utifrån de använda materialen monteringsanvisningar samt gällande bygg- och branschregler.

Enligt konsumenttjänstlagen har du rätt att till entreprenören reklamera de läckande ytskikten upp till tio år efter att arbetet avslutats, notera dock att det är du som konsument som har bevisbördan. Alltså är det till entreprenören du vänder dig för reparation av skadan om något sedan går fel, inte försäkringsbolaget.

Anders betonar även vikten av att man, tillsammans med sin VVS-installatör bedömer den kvarvarande livslängden i samband med renovering. Vi renoverar våra badrum med ca 20 år mellanrum och en bra tumregel är att minst varannan renovering så ska även alla rör bytas ut. 

Läs mer: Kritiska moment vid badrumsbygget.