Värmepumpar

Fortsatt mycket fusk vid reparationer av värmepumpar

Det förekommer fusk med kostnader vid många värmepumpsreparationer.

Det förekommer fusk med kostnader vid många värmepumpsreparationer.

Kostnaden för skador på värmepumpar borde vara hälften så stor, men fusk och slarv driver upp den menar försäkringsbolaget Folksam.

I samband med sitt stora värmepumpstest har Folksam kontrollerat hur kostnaderna för reparation av värmepumpar förhåller sig till vad som är riktiga kostnader. Resultatet visar att reparationskostnaderna borde vara hälften så stora, men att fusk och slarv driver upp dem. 

Skillnaden mellan uppgiven kostnad och riktig kostnad är 50 procent.

– Det är förvisso en minskning från fjolårets 60 procent, men indikerar att reparatörer väljer att både överdebitera och hitta på skador. Dessutom ser vi i flera fall att reparatörer begår miljöbrott i samband med reparationer, då det idag är lagkrav på certifiering vid handhavande av gas i värmepump, säger Robert Öhrner, byggskadespecialist på Folksam.

Men Svenska Kyl & Värmepumpföreningen håller inte med, de tycker att Folksam ger en vinklad bild av verkligheten. Deras granskning av siffrorna visar att försäkringsbolaget bara kontrollerat de fall där de redan innan misstänkt fusk. I själva verket handlar det om kontroller av 1 procent av totalt 5 000 skadeanmälningar.

- Det handlar alltså om ungefär 45 av 5000 – eller 0,9 procent av fallen - där debiteringen var felaktig. Det borde istället ge reparatörerna ett mycket gott betyg, säger Per Jonasson, vd på Svenska Kyl & Värmepumpföreningen.

Han menar att Folksam borde vara försiktigare och tydligare när de presenterar statistik eftersom de riskerar ge branschen ett dåligt rykte.

- Vinklingen av rapporten ger en hel bransch stämpeln av att bestå av rufflare och bedragare. Detta är mycket tråkigt och olyckligt, särskilt när det i rapporten finns en hel del som är läsvärt. Vi har ingenting emot att branschen granskas, men resultaten måste presenteras på ett seriöst sätt, säger Per Jonasson.

Undersökningen från Folksam visar även att antalet skador och fel på värmepumpar minskar för andra året i rad.

– Under 2014 och 2015 har skadeökningen avtagit något. Det beror bland annat på att tillverkarna ger längre garantitider och på att luftvärmepumparna blivit klart bättre, säger Robert Öhrner.