Energi, Värmepumpar

Maxa luft-luftvärmepumpens energibesparing

Innedelen på medlemmen martinradbos luft-luftvärmepump.

Innedelen på medlemmen martinradbos luft-luftvärmepump. Foto: martinradbo

En luft-luftvärmepump behöver regelbunden skötsel för att fungera effektivt. Så här gör du för att värmepumpen ska ge bästa möjliga energibesparing.

Utbudet av luft-luftvärmepumpar har ökat rejält det senaste decenniet och numera installeras värmepumparna inte bara i elvärmda villor, utan också i sommarstugor, friggebodar, uterum och garage. Men alla konsumenter är inte nöjda med sin investering. Ett vanligt klagomål är att värmepumpen inte ger det utbyte som utlovats. Klagomålen gäller inte bara lågprismodeller, utan också etablerade märken. 

Att luftvärmepumpar fungerar dåligt beror i de allra flesta fall på bristande underhåll, menar värmepumpsteknikern Peter Enmalm.

– Det är lätt hänt att glömma bort tillsynen när man haft värmepumpen ett tag. Men samtidigt upplever jag att konsumenterna är med mer medvetna om skötselbehovet än förr i tiden. Även tillverkare och försäljare har blivit bättre på att informera om vikten av underhåll och service. Det har också blivit vanligare att servicekrav ingår vid köp av värmepump för att garantin ska gälla.

En luft-luftvärmepump som inte underhålls kan redan efter två års drift ha tappat en stor del av sin kapacitet. Stora mängder luft passerar genom luftvärmepumpen varje dygn. Det leder till att mycket partiklar från inomhusluften fastnar i systemet.

– Värmeutbytet försämras när inomhusenhetens luftfilter och lameller täppts igen av smuts och damm. Dessutom kan det bildas mikroorganismer i aggregatet som riskerar att ge en osund inomhusmiljö. Min rekommendation är att man bör rengöra filtren två gånger i månaden, vid normal drift.

Skötselbehovet ökar om du röker inomhus, om du har husdjur som fäller mycket hår, eller om du eldar med ved i en närliggande eldstad.

– Ett av de största problemen är matos i inomhusluften som sätter sig i lamellerna. Helst bör man undvika att installera en värmepump i ett kök, eller i nära anslutning till köket, säger Peter Enmalm.

Under uppvärmningssäsongen är det lämpligt att borsta av eller dammsuga inomhusdelens luftfilter regelbundet. Bakom filtren sitter ett lamellpaket som kan rengöras med en speciell rengöringssprej som finns att köpa i elaffärer och byggvaruhus, eller med avhärdat vatten som man häller i en egen sprejflaska.

Utedelen luft-luftvärmepump

Utedelen på en luft-luftvärmepump. Foto: Medlemmen martinradbo

– I likhet med filtren bör lamellpaketet ses över regelbundet. Men det kan vara svårt att komma åt de inre delarna med rengöringssprejen och få det helt rent.

Är värmepumpen mycket nedsmutsad är det säkrast att låta en fackman serva hela aggregatet. I det fallet plockas värmepumpen ner i olika delar för att kunna rengöras ordentligt. Det kan vara lämpligt att serva anläggningen ungefär vart tredje år.

– I normala fall kostar en sådan service 1500-2000 kronor. Det är en väl motiverad åtgärd för att få värmepumpen att fungera optimalt och öka livslängden på den, säger Peter Enmalm. 

Så rengör du luft-luftvärmepumpens inomhusenhet

1. Stäng av strömmen till värmepumpen och lyft av skyddskåpan från inomhusenheten.
2. Tag bort dammfiltren och dammsug dem noggrant, eller borsta med en mjuk borste. Är filtren slitna bör de bytas.
3. Använd en rengöringssprej avsedd för luftvärmepumpar, eller använd avhärdat vatten (batterivatten) i sprejflaska. Spreja rengöringsmedlet/vattnet över lamellerna som sitter bakom filtren. Låt verka i ca 15 min.
4. Spreja igen med vatten, eller avhärdat vatten, och torka av försiktigt. Resterande vatten försvinner ut genom röret för kondensvatten.
5. Sätt i filtren och slå på luft/luftvärmepumpen. Låt värmepumpen gå med lågt fläktvarv under ca 1 timme så att den torkar ut ordentligt.

Tips! Här finns en video som visar hur du rengör värmepumpen med rengöringssprej.

Så här rengör du luft-luftvärmepumpens utomhusenhet

1. Stäng av strömmen till värmepumpen.
2. Avlägsna löv eller annat nedfall som kan ha hamnat på värmepumpen eller vid luftinsläppet.
2. Torka av plast och plåtdelarna med en fuktig trasa för att avlägsna pollen och annan smuts. Kolla att det är rent under värmepumpen, vid dräneringshålen, så att kondensvätskan kan komma ut ur värmepumpssystemet. Var varsam med lamellerna på värmepumpens baksida under rengöringen.
3. Lys med en ficklampa inuti värmepumpsaggregatet för att se om det ansamlats smuts. Spola av lamellerna försiktigt. Vid stora smutsansamlingar är det bäst att låta en fackman utföra rengöringen.

Tänk på vid köp av luft-luftvärmepump

1. Välj helst ett etablerat fabrikat och kontrollera uppgifter om garantivillkor och service. Installationen ska utföras av en behörig fackman.
2. För bäst värmeutbyte bör inomhusenheten installeras i ett utrymme med öppen planlösning.
3. Var noggrann med att följa skötselanvisningarna. Tänk på att rengöringsbehovet ökar i smutsig miljö, som i kök och i närheten av eldstad.
4. Se till att avrinningen under utomhusdelen leds bort på ett säkert sätt, så att vatten inte rinner in mot grunden. Under vintertid bör du se till att avrinningen inte orsakar en riskabel ”isbacke” invid huset.