Värme, Vatten & avlopp, Ventilation

FTX-ventilation - så kontrollerar och underhåller du

FTX-ventilation - så kontrollerar och underhåller du

Här berättar Svein Ruud, energiexpert på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP) hur du underhåller FTX-ventilationen i huset.

Hur sköter och underhåller man sitt FTX-system? Nedan reder vi ut frågan med Svein Ruud som är expert på ventilation vid Reasearch Institutes of Sweden, RISE.

Hur kan man upptäcka om det finns problem med FTX-ventilationen efter installation?

– Kondens på fönster och lukt inomhus är tecken på att systemet inte fungerar som det ska.

I detta fall behöver man mäta luftflödets storlek i rummen, vilket kräver professionell hjälp med mätverktyg.

Med ”toalettpappersmetoden” kan man dock få en viss indikation om flödet i frånluftskanalerna genom att hålla en pappersbit mot donen och se om den dras dit och fastnar.

FTX-ventilation har förknippats med buller och osund innemiljö. Kan man lita på att dagens aggregat fungerar bra?

– Kritiken utgår ofta från erfarenheter av tidigare generationers FTX-system, speciellt i samband med luftvärmesystem med återluft som fanns i många hus under slutet av 1980-talet.

Den nya generationens aggregat har bättre fläktar och arbetar inte med återluft. Man har då inte samma problem med ljudnivåer och luktspridning. Även filtren som används har blivit bättre.

Men fortfarande är naturligtvis installation, injustering och skötsel helt avgörande för hur bra systemet kommer fungera.

Hur ofta ska man byta filter i FTX-ventilationen?

– Det är viktigt att man byter filter, 1-2 gånger per år, lämpligtvis under vår och höst.

Vilken ytterligare skötsel behöver man göra av sin FTX-ventilationen?

– Framför allt bör man se till att luftintaget hålls rent. Det kan ansamlas smuts bakom gallret fram till aggregatet där tilluftsfiltret sitter och detta kan påverka luftkvaliteten och avge lukt i bostaden. Man bör lyfta bort gallret och rengöra området någon gång per år.

Läs mer

Installerar FTX i 70-talsvilla