Långdragen tvist om vedeldning fortsätter

Granne med vedpanna ska upp i mark- och miljödomstolen för andra gången.

För andra gången kommer nu mark- och miljödomstolen ta upp fallet med två grannar som träter kring huruvida den ena grannens eldning i vedpannan stör den andra grannen eller ej. Att fallet tas upp igen beror på att grannen med vedpannan nyligen fått förbud av länsstyrelsen att elda i sin braskamin.

Tvisten har pågått under flera år och kommunen i Hagfors har varit ute på inspektion ett flertal gånger. När de själva testat vedpannan har de inte kunnat konstatera någon röklukt. Men vid ett par inspektioner har de däremot noterat röklukt på utsidan, dock inte i grannens hus.

– Man kan dra slutsatsen att om röklukten känns på utsidan så är det mycket möjligt att röken kan komma in via ventilationsanläggningen, skriver Eric Zetterman, miljö- och hälsoskyddsinspektör, i ett yttrande till mark- och miljödomstolen.

Enligt Värmlands Folkblad är det troligt att domslutet kommer att överklagas till högsta instans, detta eftersom det har varit många överklaganden och inspektioner i ärendet.