Energi

Konflikt om luftvärmepump får sitt slut hos ARN

Luftvärmepumpen ifråga var en Samsung Easy 9, och denna menade företaget går inte att koppla via jordfelsbrytare. Det höll dock varken husägaren eller ARN med om.

Luftvärmepumpen ifråga var en Samsung Easy 9, och denna menade företaget går inte att koppla via jordfelsbrytare. Det höll dock varken husägaren eller ARN med om. Foto: Samsung.

Företag ansåg att det var rimligt att deras produkt inte kunde kopplas via jordfelsbrytaren, ARN håller inte med.

En kort tid efter att en husägare i Umeå fått sin luftvärmepump, en Samsung Easy 9, installerad slog jordfelsbrytaren ut. Vid upprepade försök visade det sig att luftvärmepumpen inte kunde kopplas in med jordfelsbrytaren utan att ge utslag, men det ansvariga företaget Umeå Mobilkyla menade på att det inte var fel på den.

- En luftvärmepump installeras aldrig på en jordfelsbrytare. Kunden har vare sig frågat om eller ställt som krav att luftvärmepumpen skulle monteras på jordfelsbrytaren. Han har därmed inte framfört att detta skulle vara avgörande för köpbeslutet, skriver de som sitt försvar.

Husägaren var tvungen att ta hem en elektriker som kopplade förbi jordfelsbrytaren för att få luftvärmepumpen att fungera, men kände sig inte nöjd med vare sig lösningen eller luftvärmepumpens prestation. Eftersom han inte kunde komma överens med företaget ifråga vände han sig till Allmänna Reklamationsnämnden.

De ger nu husägaren medhåll. Deras bedömning är att han ska få tillbaka de 14 900 kronor som pumpen kostade.

- Nämnden konstaterar att värmepumpar, med nuvarande regler avseende elinstallationer, ska kunna anslutas till jordfelsbrytare. Av utredningen framgår att NN:s värmepump inte går att ansluta till jordfelsbrytare vilket är ett köprättsligt fel som är så väsentligt att han är berättigad att häva köpet.