Fick fel vara men företaget vill inte ta på sig ansvaret

Köpte stolpstommar för 160 000 kronor, fick fel sort men företaget ville inte ta tillbaka varorna.

En bostadsägare i Kristianstad fick fel stolpstommar, men företaget ifråga vill inte ta på sig ansvaret. Allmänna reklamationsnämnden håller dock med konsumenten och menar på att eftersom köpets gjort via ett auktionsföretag så går det under distansavtalslagen, och då har man 14 dagar ångerrätt.

Enligt auktionsföretaget Klaravik var stolpstommarna desamma som konsumenten budat på vid ett tidigare tillfälle. Men när varorna hämtades insåg bostadsägaren att de inte var likadana. 

Både företaget som sålt stolpstommarna, Härlöv Bygg och Design, och Klaravik motsätter sig kravet. Härlöv anser att eftersom bostadsägaren inte meddelat att han ville ångra sitt köp när han var och tittade på produkterna några dagar innan upphämtningen hade han inte rätt till återbetalning. Klaravik arbetar med auktioner mellan deras kunder och de menar därför på att bostadsägarens krav inte angår dem.

Allmänna reklamationsnämnden har undersökt bevisen och rekommenderar att Härlöv ska betala tillbaka hela kostnaden för stolpstommarna - vilken uppgår till 157 940 kronor - efter att bostadsägaren på egen bekostnad lämnat tillbaka varorna till Härlöv. 

– Avtalet har ingåtts utanför företagets affärslokal och distansavtalslagen är därför tillämplig. Oavsett om det är fel på varan eller inte kan NN därför ha rätt att ångra köpet. En konsument har rätt att ångra ett avtal inom 14 dagar från den dag då hen fick varan i sin besittning. Konsumenten ska som huvudregel själv stå för kostnaden att returnera varan till näringsidkaren, skriver Allmänna reklamationsnämnden.