Värmepumpsinstallatör får bakläxa av ARN

Husägare fick oväntat dyr elräkning efter felaktig värmepumpsinstallation och har vänt sig till ARN för att få hjälp.

En husägare i Båstad har hamnat i konflikt med företaget Sydpumpen efter att värmepumpen de installerat gått sönder. Skadan inträffade efter ett strömavbrott 2022, då pumpen inte längre startade. Husägaren kontaktade företaget som kom och felsökte.

Det visade sig att de behövde byta pump och installera ett expansionskärl, något som skulle gå på garantin. Men husägaren mottog senare en faktura för arbetet trots ett muntligt löfte om garanti. Fakturan krediterades senare men problemen fortsatte.

De tekniska problemen som följde menar husägaren ledde till att elförbrukningen blev 15 000 kWh högre än tidigare år. Vidare upptäcktes att den installerade enheten inte var den som ursprungligen offererades, vilket orsakade ytterligare funktionella och ekonomiska problem.

Företag säger dock att anläggningen är installerad enligt husägarens önskemål, med fast kondensering och en befintlig multitank för olika värmekällor. Detta kräver att el-patronen sitter i tanken. Företaget menar även att den inne-del som installerats är dyrare än den som man ursprungligen offererade.

Eftersom parterna inte lyckats komma överens har husägaren vänt sig till Allmänna Reklamationsnämnden. De har granskat all dokumentation och anser att det finns ett förutsebart samband mellan felinstallationen och de ökade uppvärmningskostnaderna, vilket innebär att Sydpumpen är skadeståndsskyldig.

Eftersom företaget inte visat att felet beror på ett hinder utanför deras kontroll, och husägaren har presenterat en rimlig beräkningsmodell för sina merkostnader som inte bestridits av företaget, bör dennes krav på ersättning bifallas trots svårigheter i att bevisa den exakta skadans omfattning.

Nämnden rekommenderar företaget att byta ut värmepumpen samt betala tillbaka drygt 31 000 kronor till husägaren.