Energi

Hur väl presterar äldre bergvärme?

Testresultat. Källa: Energimyndigheten.

Testresultat. Källa: Energimyndigheten.

Energimyndigheten har genomfört ett fälttest för att ta reda på levererad effekt hos äldre bergvärmepumpar.

Hur klarar sig egentligen bergvärmepumpar i det långa loppet? Är det en värd investering även efter ett par år? Energimyndigheten har nyligen genomfört ett fälttest, där 20 äldre bergvärmepumpar satts på prov. Resultatet visar på glädjande siffror för bergvärmeägare.

– Mätningarna i testet visar att de äldre bergvärmepumparna klarar att leverera ungefär samma effekt som när de var nya. Men också att rätt dimensionering är viktig, säger Martijn Jansen, Energimyndighetens Testlab.

Systemen ger således i stort sett lika hög levererad effekt efter 7-14 år, som de gjorde när de var nya.

Fälttestet visade också att samtliga bergvärmepumpsägare som deltog i testet var nöjda med sitt val av värmeanläggning.

- De upplever att bergvärmepumpen är ett billigt, bekvämt och underhållsfritt uppvärmningssystem, säger Martin Jansen.

Här hittar du hela testet.

Energimyndighetens tips till husägare

  • Följ upp din energianvändning så att du upptäcker förändringar och kan kolla vidare på vad det beror på.

  • Teckna ett serviceavtal så att du får regelbundet underhåll av ditt bergvärmepumpssystem.

  • När du ska köpa nytt uppvärmningssystem, ta hjälp av energimärkningen. Då kan du jämföra värmepumpar med elpannor, oljepannor och gaspannor.

  • Anlita en certifierad installatör och se till att du får en personlig kalkyl på dina uppvärmningskostnader som är anpassat efter ditt hus och din familj.

  • Har du frågor om din energianvändning eller olika typer av uppvärmning, kontakta energi- och klimatrådgivaren i din kommun som kan ge opartiska och kostnadsfria råd.