Energi

Hur står sig huset energimässigt?

Hur står sig huset energimässigt?

Vad har du för driftkostnad och hur värmer du upp ditt hus?

Det är vanligast bland småhusägare att ha en driftskostnad på mellan 25 000-30 000 kronor, i alla fall bland de mer än 1 000 villaägare som undersökningsföretaget Norm ställde frågor om energi och driftskostnader till för Byggahus.ses räkning.

Detta går också hand i hand med de siffror som besökarna på Byggahus.se uppger. Totalt betalar 70 procent  mellan 20 000-35 000 kronor om året för driften, vilket då inkluderar uppvärmning, hushållsel, vatten, sophämtning och hemförsäkring.

Vi har även undersökt hur besökarna på Byggahus.se värmer upp sina hus. Resultatet visar att den absolut vanligaste värmekällan är en bergvärmepump, och att 4 av 5 har vattenburen värme installerad i huset. Det skiljer sig en del från det riksrepresentativa urvalet av småhusägare, där de vanligaste värmekällorna är fjärrvärme och ved. Samtidigt uppger 36 procent i den rikstäckande undersökningen att de har direktverkande el jämfört med 19 procent hos besökarna på Byggahus.se.

Undersökningen visar också, inte så oväntat, att det är vanligare bland besökarna på Byggahus.se att det genomförs förändringar i hemmet för att minska elnotan, än vad det är bland svenska småhusägare i riket. Till exmepel tätar en besökare på Byggahus.se fönstren i större utsträckning än i rikssnittet.

Därmed inte sagt att husets gamla stil inte ska bevaras. 21 procent av besökarna på Byggahus.se tycker att det är viktigare att den gamla stilen bevaras än att huset är energieffektivt. Samma siffra hos genomsnittssvensken är 16 procent. Dock är det absolut vanligast att man tycker att bägge delarna är lika viktiga.

Ungefär hälften av besökarna på Byggahus.se uppger att de bytt elleverantör senaste 5 åren.