Hantverkarna vill helst köpa in materialet själv

Både husägare och hantverkare finner det vanligen enklast om hantverkaren är den som köper med sig material till byggprojektet.

Hemmafixare både köper och fixar själva, men många trivs med att låta hantverkaren stå för inköpen.

Hemmafixare både köper och fixar själva, men många trivs med att låta hantverkaren stå för inköpen. Foto: Byggmax

En klar majoritet av hantverkarna vill helst köpa in materialet själva när de ska fixa hemma hos husägare. Villaägarnas riksförbund har ställt frågor till både hantverkare och husägare för att se vem som oftast köper in materialet till projektet och varför. Bägge parter svarar att det oftast är hantverkaren som köper in material och sedan tar upp detta på offerten.

Endast 9 procent av husägarna svarar att de köper in materialet själva åt hantverkaren. 6 procent anger att de inte anlitar hantverkare alls utan gör jobbet själva. Drygt 66 procent svarar att hantverkaren oftast är den som köper in materialet.

- De flesta småhusägare låter hantverkaren köpa in det material som behövs. Ibland kan det dock vara som så att småhusägaren till exempel har köpt en ny stolplykta. Då blir det en slags kombination, att hantverkaren köper in det material som behövs för att koppla in stolplyktan, som småhusägaren inhandlat, säger Ulf Stenberg, chefsjurist hos Villaägarnas riksförbund.

Enligt husägarnas svar i undersökningen finner man hantverkarnas val av material tillfredställande.

- Det verkar som att småhusägare i allmänhet tycker att hantverkare håller en seriös prisnivå på materialet. Sedan är det väl som så, att saltar du som hantverkare notan, binder du ris för egen rygg. Kunderna kommer inte tillbaka och vill att du ska göra fler jobb, säger Ulf Stenberg.

Undersökningen ser inte ut att ha titta på olika typer av branscher. Vi vet genom forumet att det ibland dyker upp trådar med konsumenter som är missnöjda med exempelvis saltade materialfakturor hos elektriker. Men denna undersökning, som handlar om hemmafix överlag, visar att 60 procent är nöjda med det pris de fått av sin hantverkare.

Att även hantverkarna gärna är de som står för materialet uppges bero på att man vill att det håller rätt kvalitet, men även för att kunna stå bakom garantier. Man vill heller inte att det uppstår missförstånd så att man på arbetsdagen står med för lite material eller material av fel dimension eller sort.

Här är de huvudskäl som hantverkarna uppger:

  • 75 procent - Konsumenter köper in material av för låg kvalité 
  • 75 procent - När firman inte köper in allt material, blir det krångligare att lämna garantier
  • 74 procent - Risken är att konsumenten missar att köpa in material som behövs
  • 74 procent - Ytterligare material kan visa sig krävas under arbetets gång, vilket trasslar till det om konsumenten ska försöka ordna fram det också.
  • 70 procent - Konsumenter köper in material, som inte går att använda eller kräver extrajobb för att kunna användas
  • 63 procent - Det går snabbare att arbeta med det material som vi brukar använda
  • 63 procent - Om det blir fel kan det vara svårt att avgöra om det är fel på materialet som konsumenten har köpt in eller jobbet som firman har gjort
  • 48 procent - Större risk för reklamationer
  • 40 procent - Det minskar firmans vinst

Villaägarnas undersökning genomfördes med enkäter riktade till småhusägare och hantverkare, som är medlemmar i Villaägarnas Riksförbund eller anslutna till BraByggare. 11 223 småhusägare och 176 hantverkare svarade på enkäterna.