Ekonomi

Gryningsräder mot elbörsen Nordpool

EU-kommissionen misstänker kartellbildning mellan europeiska elbörser och gjorde i går oanmälda besök på Nordpools kontor i Stockholm, Oslo och Helsingfors. Även Epex Spot i Paris fick ett besök.

Igår gjorde EU-kommissionen oanmälda inspektioner mot Nordpools kontor i Stockholm, Helsingfors och Oslo. Nordpool är den nordiska börsen där elpriset bestäms varje dag. Stiger eller sjunker spotpriset hos Nordpool påverkas de elkonsumenter som har rörligt elpris direkt. 

Anledningen till gryningsräderna är att man misstänker kartellbildning. Nordpool samarbetar med Epex Spot om att bygga upp en IT-plattform för alla bolagen. Epex Spot är en elbörs som verkar Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz och EU-kommisionen har nu alltså gjort bedömningen att det nya systemet som knyter samman bolagen kan hota den fria konkurrensen.

Stina Johansen som är presstalesperson för Epex Sport slår dock ifrån sig teorin om att systemet skulle innebära att priserna till konsumenter påverkas negativt.

– Plattformen ska dock fortsatt hålla bolagen åtskilda, säger Stina Johansen till Göteborgsposten.

– Börserna ska även i fortsättningen vara självständiga och agera på sina respektive marknader, säger hon.

EU-kommissionen genomförde räderna med stöd av de nationella myndigheterna.

Nordpool Spot ägs av Svenska Kraftnät till 30 % och resten av dess norska, finländska och danska motsvarigheter.

Tysk-franska Epex Spot aktiva i Frankrike, Tyskland, Österrike och Schweiz. De här länderna är marknader som står för en tredjedel av den europeiska energikonsumtionen.