Handla verktyg billigt från Tyskland och Storbritannien

Per-Henrik Lundblom väljer ofta att handla verktyg från Tyskland och Storbritannien.

Per-Henrik Lundblom väljer ofta att handla verktyg från Tyskland och Storbritannien. Foto: Ludvig Eskilsson

För drygt fyra år sedan skrev jag en artikel om att handla verktyg och maskiner via postorder från utlandet. Mycket av det jag skrev då gäller även idag men på en del punkter skiljer sig läget. I den här artikeln jämför jag situationen då och nu samt reder ut om fördelarna med utlandshandel fortfarande finns kvar.

Det finns tre anledningar till att jag gillar att handla verktyg och maskiner via postorder från utlandet, nämligen tillgänglighet, utbud och pris. Låt oss titta närmare på dessa.

För- och nackdelar med att handla verktyg från utlandet

E-handel och postorder generellt har både för- och nackdelar och dessa skiljer sig inte mellan inhemsk handel och dito från utlandet. Den största nackdelen är svårigheten att titta och känna på en vara innan köp. Ibland kan detta lösas genom att man returnerar varor som inte uppfyller förväntan men det är tyvärr inte särskilt resurssnålt. En annan nackdel är att eventuella problem efter köp kan vara svårare att hantera. Mer om detta senare i texten.

Trots dessa nackdelar tycker jag att fördelarna överväger. Fördelar såsom att inköp kan ske kvällstid och att besök hos mitt postombud går mycket fortare än att åka runt till handlare i närområdet.

Per-Henrik Lundblom
Per-Henrik Lundblom

Vad gäller utbud finns det skillnader om man vänder blicken utanför landets gränser. Bara inom Europa finns det flertalet länder med betydligt större köpunderlag än lilla Sverige. Resultatet blir e-handlare i form av specialbutiker med enormt utbud av både verktyg och maskiner.

De senaste åren har dock utbudet i Sverige breddats rejält. Som exempel går det numera att beställa fina handverktyg av bra kvalitet inom landets gränser.  

Den sista anledningen att handla från utlandet är prisbilden. För fyra år sedan visade prisjämförelser på en betydligt lägre prisbild på verktyg och maskiner i exempelvis Tyskland och Storbritannien jämfört med i Sverige. Motsvarande jämförelser idag visar på en tydligt tydligt mindre skillnad. Den största anledningen till det minskade prisgapet är gissningsvis den nu svagare svenska kronan.

Med dessa tre argument för utlandsinköp tänkte jag nu titta närmare på det praktiska runt en affär.

Handla verktyg på Rutlands i Storbritannien
På Rutlands i Storbritannien får man texten bekvämt översatt till svenska. Läs mer på länken längst ner i artikeln.

Bra utbud på verktyg i Tyskland och Storbritannien

Som konsument kan du beställa varor från hela världen, men om dessa skickas från ett avsändarland utanför EU skall du betala både tull och moms på köpesumman. I praktiken innebär det ett påslag på drygt 25%. Kombinerat med en vanligtvis dyrare frakt slutar det ofta med att den slutgiltliga prislappen blir avsevärt högre än den ursprungliga köpesumman. 

Undantaget skulle vara handel från Asien, från sajter som AliExpress, som ibland kan locka med väldigt låg frakt. För verktyg och maskiner har jag konsekvent undvikt den marknaden då jag tycker det är svårt att bedöma vad det är man beställer samt att de billiga fraktalternativen är väldigt långsamma.

Av denna anledning brukar jag hålla mig till inköp inom EU om det inte rör sig om varor som inte finns på den europeiska marknaden.

Inom Europa tittar jag oftast efter varor i Tyskland och Storbritannien. Båda dessa marknader är stora vilket leder till bra utbud. E-handlarna är ofta vana vid att skicka varor utomlands. Jag har vid något tillfälle beställt verktyg från Spanien och Italien vilket gått bra men varje gång har jag drabbats av långsam frakt.

I de fall du inte kan kommunicera på handlarens språk brukar engelska gå utmärkt. Vid språkförbistring fungerar Googles översättningstjänster tillräckligt bra för att man ska göra sig förstådd.

Prisjämförelsesajten Roboter.de
Verktygskategorin på tyska prisjämförelsesajten Prieisroboter.de.

Jämföra priser på verktyg utomlands

När jag i samband med inköp av ett verktyg sonderar marknaden efter en vara, börjar jag hos några kända e-handlare för att sedan kolla Ebay samt prisjämförelsesajter i respektive land. När jag hittar nya intressanta e-handlare börjar jag med att verifiera att handlaren skickar till utlandet samt nivån på fraktpriserna.

De senaste åren har jag upplevt det som vanligare att utländska e-handlare inte vill skicka till Sverige. En gissning är att det hänger ihop med EU:s regler kring momssatser vid försäljning mellan EU-länder som kan skapa extra administration.  

Om mindre än ett år utträder Storbritannien ur EU vilket troligtvis innebär att e-handel från landet leder till vanlig import med tull samt svensk moms. I praktiken är det tveksamt om de stora brittiska e-handlarna påverkas då de redan idag lägger på svensk moms till svenska kunder p.g.a. de ovan nämnda momsreglena.

I slutet av artikeln hittar du en lista på ett några utländska e-handlare och prisjämförelsesajter jag har god erfarenhet av.

Om du känner dig osäker på om en e-handlare är seriös skadar det inte att göra några sökningar på handlarens namn. Detta brukar uppdaga eventuella problem som andra köpare råkat ut för. Min erfarenhet från många års internationell e-handel är att majoriteten av alla aktörer är seriösa och bra att göra affärer med.

Idealo
Skärmdump från tyska prisjämförelsesajten Idealo.de.

Frakt och betalning av verktygen från utlandet

När det kommer till fraktalternativ är man ofta begränsad till det e-handlaren erbjuder. Frakt inom Europa är normalt inte dyrare än inom Sverige. Ibland tar de internationella fraktpriserna inte hänsyn till vikt och storlek vilket gör att att fraktkostnaden äter upp lägre varupriser för mindre varor.

Som vid all e-handel är betalkort ett gångbart betalningsmedel. Utöver kortbetalningar är betaltjänsten PayPal populär hos många e-handlare. Personligen föredrar jag PayPal framför betalkort eftersom de erbjuder en del extra skydd för mig som köpare. Andra betalningslösningar som Payson och Klarna har än så länge inte hittat utomlands i någon större utsträckning.

Garantier på verktyg handlade utomlands

Som avslutning är det på sin plats att nämna garantier på verktygen. Långt ifrån alla tillverkare erbjuder internationell- eller EU-garanti. Vid eventuella problem som faller inom garantin måste varan i sådana fall skickas tillbaka till e-handlaren vilket normalt är dyrt. Endast några av de större maskintillverkarna erbjuder mer generösa EU-garantier. Förutsättningen för dessa är att maskinerna registreras hos tillverkaren kort efter inköp. Tillverkare som erbjuder EU-garantier är Dewalt, Bosch samt Festool. Eventuellt gäller det fler tillverkare, men de uppgifter jag hittat är tyvärr otydliga.

Summerar vi läget drar jag slutsatsen att det är mindre attraktivt att handla verktyg och maskiner från utlandet idag jämfört för några år sedan. Detta beror i första hand på ett breddat utbud i Sverige samt på ett minskat prisgap. Väger man in garantiläge samt tillgänglighet kan det mycket väl vara värt att gynna de inhemska e-handlarna.

Jämförelsesajter och e-handlare verktyg och maskiner