Värmepumpar

Jämförelse luft vatten­ ­värmepumpar - 5 av 13 är ett bra val

Många husägare värmer idag huset med någon typ av värmepump. Men värmepumparna är skadedrabbade och kostnaderna för värmepumpar som går sönder ökar kraftigt, liksom priserna på nya värmepumpar. Försäkringsbolaget Folksam såg behovet av att guida konsumenten till ett bra köp av värmepump och har gjort en gedigen jämförelse som visar på vilka som är ett bättre köp än andra.

De fem bästa värmepumparna hade en effektivitetspoäng på minst 8.

De fem bästa värmepumparna hade en effektivitetspoäng på minst 8. Kollage: Marlén Eskilsson

Det är inte lätt för konsumenten att veta vilken luft vatten­ värmepump man ska välja. Att göra jämförande test av luft vatten värmepumpar i verklig miljö är dyrt, vilket är anledningen till sådana tester sällan görs. Senast gjorde Energimyndigheten ett sådant test 2011-2013, av 16 stycken luftvattenvärmepumpar. Testet visade på brister i värmepumparnas teknik.

Erik Arvidsson
Erik Arvidsson

Hos försäkringsbolaget Folksam har man 430 000 villor försäkrade och många av dessa värmer huset med luft/vattenvärmepump.

– 2021 har vi sett en kraftig uppgång av skadade värmepumpar, men även solceller, då vi har haft en kall vinter i år, säger Erik Arvidsson som är skadeförebyggare vid Folksam.

– Från att ha legat runt 4-5000 skadade system per år har vi 2021 haft 7 721 anmälda skador på värmepumpar och solcellsanläggningar.

I luft vatten värmepumpar är det inte helt ovanligt att det är kompressorn som går sönder, ”värmepumpens hjärta”. En ny kompressor kan kosta 25-30 000 kr. Andra vanliga skador är på fläkt eller fläktlager, som typiskt kostar 15 000 kr att byta ut, berättar Robin Toneby som hjälper Folksam bland annat med kunskap om värmepumpar och skador på värmepumpar.

Även saker i värmepumpens innedel kan gå sönder, såsom t ex kretskortet.

– Ett nytt kretskort kan kosta alltifrån 2 000 kr - 15 000 kr, det varierar mellan olika fabrikat, säger Robin.

Jämförelse luft vatten värmepumpar

Som ett led i att synliggöra vilka värmepumpar som presterar bäst och hjälpa konsumenter att göra ett bra val och på så sätt minska skadorna, har Folksam låtit utföra en jämförelse av 13 luft vatten värmepumpar. Alla jämförda värmepumpar är godkända, men endast fem av dem nådde upp till kraven och fick märkningen ”Bra val”.

Modell Effekt-
ivitet
Miljö Garanti Funk-
tion
Bra val
1. Bosch Compress 7000i AW 9 7.5 7.5 4 2.5  
2. CTC EcoAir 614M + EcoZenith i350 9.5 7.5 3.5 2.5 Bra val
3. Daikin Altherma 100DA-230 8 6 4 3  
4. Daikin Altherma 3 Top grade 140 8.5 7.5 4 2 Bra val
5. Fujitsu Waterstage 112 HP 5.5 4.5 4.5 2.5  
6. IVT AirX 409 7.5 7.5 4.5 2.5  
7. Nibe F2120-8 + VVMS320 /325 8 7 3 2.5 Bra val
8. Nibe F2040-8 + VVMS320/325 6 5 3 2.5  
9. Panasonic Allinone High Performance 9 8 8 4 3 Bra val
10. Panasonic Allinone T-CAP 9 7 5.5 4 2.5  
11. Vaillant aroTHERM VWL 105/5 AS S2 7 5.5 3 2.5  
12. Vaillant aroTHERM plus VWL 105/6 A S2 8.5 8 3 2.5 Bra val
13. Viessmann Vitocal 222-A 9 7.5 6 3 2.5  

- Effektivitet avser energieffektivitet i fyra olika mätpunkter.
- Miljö avser energieffektivitet, buller och köldmediets påverkan på växthuseffekten.
- Garanti/försäkring. Här ges poäng för garantitid på maskinen och olika komponenter samt möjlighet att försäkra.
-Funktion - nödvändiga och inte så nödvändiga funktioner som kan ge mervärde.
Läs mer om jämförelsekriterierna här (extern länk).

– De luft vatten värmepumpar som är med i jämförelsen är av storleken runt 8 kW, vilken är avsedd för ett "normalt" hus på ca 150-160 kvm, berättar Robin Toneby som är den som utförde jämförelsen.

– Andra saker som påverkar hur kraftfull luft vatten värmepump huset behöver är dess klimatskydd, effektbehov och hur utsatt det är för väder och vind, säger Robin.

För att vara med i jämförelsen har krävts att tillverkaren är ansluten till Svenska kyl- och värmepumpsföreningen (SKVP) eller Kyl- och värmepumpsimportörerna (KVI). Mätdata är hämtade från energimärkningen, som numera är obligatorisk inom EU.

Tillverkaren Thermia är inte med i jämförelsen på grund av att man inte lämnade in uppgifter.

Luft vatten värmepumpar är dyra maskiner

Just nu råder komponentbrist och priserna på luftvatten­värmepumpar har stigit.

– Vi ser extrema prisuppgångar, du kan få betala från 100 000 kr och upp till 160 000 kr för en luft/vattenvärmepump inklusive installation idag, säger Robin.

Robin Toneby
Robin Toneby,
Värmevision

Det blir alltså viktigare och viktigare att välja en bra värmepump som håller länge.

Enligt Robin Toneby kan du förvänta dig att en bergvärmepump håller 20 år, en luft vatten- och frånluftsvärmepump i 15 år. Luftvärmepumpar brukar hålla i ca 12 år.

Gör så här om du får en skada på värmepumpen

Om en skada uppstår ska du börja med att anmäla den till ditt försäkringsbolag. Kontrollera på tillverkarens hemsida att reparatören är ombud för märket samt att denne har de certifieringar som krävs och är medlem hos SKVP.

Läs mer

www.incertonline.se
www.skvp.se