Ekonomi

Branschorganisationer slår tillbaka mot försäkringsbolagen

"Statistiken som presenteras är vilseledande, och undersökningarna felaktiga."

Branschorganisationerna håller inte med försäkringsbolagen om skadebilden som uppvisas.

Branschorganisationerna håller inte med försäkringsbolagen om skadebilden som uppvisas.

Branschorganisationerna GVK Svensk Våtrumskontroll och Svenska Kyl & Värmepumpföreningen är upprörda. De anser att försäkringsbolagen utnyttjar sin statistik om husskador på ett farligt sätt genom att presentera siffror som är snedvridna. I ett gemensamt debattinlägg hos Svenska Dagbladet går de ut och kritiserar försäkringsbolagen offentligt.

- Försäkringsbolagens sätt att presentera statistik ­leder till att hantverkskompetens misstänkliggörs. Vi har i dag stor brist på hantverkare i Sverige. /../ Situationen underlättas knappast av att det pumpas ut en bild av hantverkare som klåpare och fuskare, skriver de i debattartikeln.

Som exempel på felaktig statistik nämns bland annat den undersökning som Folksam nyligen presenterade där de skriver att många värmepumpsreparatörer fuskar. Vad som inte nämns i undersökningen är att urvalet för statistiken är de fall där försäkringsbolaget redan från början misstänkt att fusk förekommit, och att procentsatsen för andelen fusk därmed blir felaktig.

Ett annat exempel som lyfts är det där Länsförsäkringar testar tätskikt och endast 8 av 20 håller måttet. Här menar branschorganisationerna att testerna inte är representativa.

-Testet ger intrycket att vissa av de testade tätskikten skulle vara undermåliga. Så är inte fallet, utan produkterna är fortsatt godkända att ingå i en fackmässig installation, säger Johan Aspelin, vd för GVK.

Branschorganisationerna skriver att den här typen av vinklade siffror skapar en skev bild av branschen bland konsumenterna. Den gör också att hantverkarnas yrkesstolthet tar skada.

- Vi kan förstå att försäkringsbolag vill få kunder och tjäna pengar, men vilseledande statistik och sensationsrubriker anser vi är metoder som passerar en gräns. Hantverkare i Sverige gör i de allra flesta fall ett utmärkt jobb och vill kunna känna yrkesstolthet, skriver branschorganisationerna i debattinlägget.

Folksam svarar så här:

- De 5 000 undersökta skadorna på värmepumpar, som är grunden till vår rapport, är enbart de där vi haft en anledning att göra en grundligare besiktning. Skulle vi gräva djupare i alla de skadeärenden vi har på värmepumpar är sannolikheten mycket stor att antalet upptäckta feldebiteringar skulle öka drastiskt. Detta framgår mycket tydligt i vår Rapport värmepumpar 2016, säger Robert Öhrner, byggskadeexpert hos Folksam och fortsätter:

- Orsaken till våra undersökningar är inte att vi ska tjäna pengar. Vi är ett kundägt bolag och våra kunder är därmed också våra ägare. Vi engagerar oss i att våra kunder får rätt hjälp, vid rätt tid till en rimlig kostnad. I rapporten vittnas det om motsatsen. Bland annat att de inte alltid får korrekt hjälp och att de inte heller alltid debiteras rättvist. Klagomålen på reparationskostnaderna har ökat lavinartat vilket också bekräftas vid de besiktningar som vi gör. Vi gör undersökningarna för att säkerställa att reparationer utförs till ett relevant pris, och för att höja kvaliteten på felsökningar vidtar Folksam åtgärder, ett system har införts med målsättningen att styra kunden mot reparatörer som har rätt kunskap och certifieringar.