Kamin

Forskning visar att vedeldande orsakar dödsfall

Att elda med ved påverkar luftkvaliteten i våra städer negativt enligt en ny forskningsrapport.

Att elda med ved påverkar luftkvaliteten i våra städer negativt enligt en ny forskningsrapport. Foto: Ved.

"Luftföroreningar från vedeldning är minst lika farligt som utsläpp från trafiken."

I dagarna publicerades tråkiga siffror för de som tycker om att elda med ved hemma. En ny studie vid IVL Svenska Miljöinstitutet visar att utsläpp från vedeldning och trafik är de två största bovarna när det kommer till dålig luftkvalitet i våra tätorter, och faktiskt de enda två kvarvarande faktorerna som utgör verkliga problem för luftkvaliteten.

- I Sverige har luften blivit successivt bättre. Koncentrationerna av luftföroreningar minskar även om det inte skett i den takt man önskat. Framför allt är det utsläppen från trafik och vedeldning som är två stora kvarstående problem, skriver institutet i rapporten.

Vedeldning och trafik utgör även de två allvarligaste faktorerna när det kommer till dödliget. Forskningen visar att utsläppen av små partiklar ger upphov till mellan 170-400 dödsfall per år i Stockholm, 100-240 i Göteborg och 9-23 i Malmö. Störst del av dessa utsläpp av små partiklar står vedeldningen för.

- Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke, skriver institutet.

Det handlar om eldning i privata bostäder?

– Ja, det är det som ger de stora utsläppen. De studier som vi har gjort visar att utsläppen från vedeldning ligger ganska konstant medan andra utsläpp har minskat och även de utsläpp som kommer långt bortifrån. På det hela taget kan man säga att luften i våra städer blir bättre, men den är fortfarande inte bra och utsläppen från vedeldningen blir kvar här på en ganska hög nivå, säger IVL:s Peringe Greenfelt till Aktuell Hållbarhet.

Om studien 

Frisk luft och klimat, SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program, är ett treårigt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. Deltar gör IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Umeå universitet, Stockholm stad med SLB Analys, SMHI och IIASA.