Energi, Kamin, Värmepumpar, Värme

Flytta värme i huset

En vedkamin gör mest nytta om du kan fördela strålningsvärmen över stora ytor. Det vet gårdsägaren Björn Blomstergren. I anslutning till sin kamin har han installerat ett termostatstyrt fläktsystem som ökar värmecirkulationen och minskar hela gårdens värmeförbrukning.

Björn Blomstergren vid sin kamin.

Björn Blomstergren vid sin kamin. Foto: Lars Bärtås

Under drygt fem år har Björn Blomstergren och hans familj renoverat en gård utanför Malmö. Det ursprungliga boningshuset på 160 kvadratmeter har byggts till med bland annat ett poolrum och är idag 250 kvadratmeter. Familjen har dessutom byggt en gäststuga med intilliggande garage på 110 kvadratmeter. Trots utbyggnaderna har gårdens totala energianvändning nästintill halverats sedan inflyttningen, från 37 000 till omkring 20 000 kilowattimmar om året.

 Jag har bytt värmesystem, men också sett till att systematiskt undanröja husets energitjuvar, berättar Björn.

En av Björns principer är att välja så kostnadseffektiva bygg- och energilösningar som möjligt. 

– Närmare 80 procent av allt material som jag använt till renoveringen är köpt begagnat via nätet. Det gäller alltifrån golvplankor och takpannor till värmeelement och isolering. 

Gården värms idag med en bergvärmepump på 12 kilowatt. Som komplement finns en vedkamin i vardagsrummet som familjen eldar i under kalla vinterdagar. Från början gjorde kaminen inte så stor nytta: strålningsvärmen värmde enbart rummet, vilket ofta ledde till övertemperaturer.

– Jag funderade på olika sätt att fördela och flytta värmen, dels via murstockens kanaler och dels via värmeförflyttare i väggarna. Men framför allt gällde det att hitta en lösning som får luften att cirkulera på ett effektivt sätt.

Kaminen hämtar in luft via en kanal som löper via tvättstugan till husets utsida. Vid kaminens luftintag har Björn monterat in en fläkt, som är trådlöst kopplad till en termostat. När brasan tänts och temperaturen stiger startar fläkten och suger in luft utifrån.

– Luftinflödet blir ungefär dubbelt så hög än vad kaminen annars tar in. Den kalla luften expanderar och hjälper till att pressa ut den varma luften kring kaminen på grund av övertrycket. På så sätt sprids värmen ut till trapphuset, ända upp till övervåningen. 

För att förstärka värmespridningen har Björn dragit ett 110 mm spirorör genom en av skorstenskanalerna som löper upp till övervåningen. I murstocken på övervåningen har han anslutit röret till en ventil som, i kombination med ytterligare en termostatstyrd fläkt, skickar ut den varma luften i ett av sovrummen.

Ventil i murstock
Värmen sprids med hjälp av fläktar i kanaler. Foto: Lars Bärtås

Björn har gjort mätningar som bekräftar att fläktsystemet fungerar som det är tänkt. Kostnaden för de termostatstyrda fläktarna och tillbehören har gått på knappt 5000 kronor.

– Efter knappt en timmes eldning har temperaturen på övervåningen stigit med två-tre grader. Jag vet inte exakt hur mycket det sparar på energiräkningarna, men investeringen var nog betald redan första året. Dessutom har uppvärmningen från kaminen blivit betydligt komfortablare än tidigare. 

Björn har nyligen renoverat övervåningen och är nu i färd med att justera in värmesystemet så att bergvärmepumpen och vedeldningen ska fungera så effektivt som möjligt. Dessutom har han precis installerat två FTX-aggregat, ett för poolrummet och ett för boningshuset.

– FTX-aggregaten är tillverkade i Litauen och importerade av en svensk agentur. De är samma typ av maskiner som säljs i svenska vvs-butiker, men kostar betydligt mindre, omkring 15 000 kronor styck.

För att hålla bättre koll på såväl uppvärmningen som ventilationen har Björn investerat i en tvådelad väderstation, som mäter temperatur, luftfuktighet, lufttryck och även ljudnivå i varje rum. Han kan enkelt följa mätresultaten på datorn eller mobilen.

– Apparaten kostar drygt en tusenlapp och är ett väldigt bra hjälpmedel, både för att justera in värmesystemet och hålla koll på luftfuktigheten i poolrummet. Det är en investering som jag kan rekommendera för alla som bygger och renoverar sina hus, säger Björn.

Fakta/Teknik för värmespridning

Ett mycket enkelt sätt att sprida värmen från en kamin är att använda en kaminfläkt, till exempel Ecofan, som ställs ovanpå kaminen och drivs automatiskt av värmen, utan elanslutning. Fläkten kostar ca 1500 kronor och uppåt, beroende på storlek.

Det finns olika typer av värmeförflyttare som transporterar överskottsvärme från ett rum till ett annat, via en genomföring i väggen. Värmeförflyttaren har i regel en varvtalsstyrd fläkt med inbyggd elektronisk termostat, som kan ställas in efter önskvärd temperatur. Fläkten startar automatiskt när temperaturen överstiger inställt värde. Den här typen av fläktar kan även användas som frånluftsfläkt i våtrum med grundflöde och forcering via lampströmbrytaren.

Termostat
Björns fläkt och termostat. Foto: Lars Bärtås

Värmeförflyttare finns i VVS- och elbutiker i prisnivån 1000-2000 kr.

Tänk på! Installationen av värmeförflyttare brukar räknas som ”fast installation”, vilket ställer krav på att man anlitar en behörig elinstallatör vid inkoppling. Tänk också på att värmeförflyttaren i sig ofta har en begränsad förmåga att sprida värmen. Det kan behövas någon form av ”lufttrycksåtgärd” för att systemet ska fungera effektivt, såsom exemplet i artikeln.